Tässä am­ma­tis­sa tun­ti­palk­ka on nyt vai­vai­set 5,4 euroa, hyvä sato vain alensi lii­ke­vaih­toa

Maanviljelijän tuntipalkka jää tänä vuonna 5,4 euroon ja oman pääoman korkotuotto 0,98 prosenttiin.

Maatalouden kannattavuus laski edellisvuoteen nähden viljasadon määrän kasvusta huolimatta.
Maatalouden kannattavuus laski edellisvuoteen nähden viljasadon määrän kasvusta huolimatta.
Kuva: Sallmén Eljas

Maanviljelijän tuntipalkka jää tänä vuonna 5,4 euroon ja oman pääoman korkotuotto 0,98 prosenttiin. Heikkenevästä kannattavuudesta kertoo myös kokonaispääoman tuottoprosentin lasku -1,3:sta -2,7:ään.

Näin toteaa tutkija Jukka Tauriainen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Luken luvut tarkoittavat, että ennusteen mukaan maatalouden kannattavuus jää nyt huonoa viime vuottakin heikommaksi.

Vertailun vuoksi esimerkiksi yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien keskituntiansio oli viime vuonna 16,3 euroa Tilastokeskuksen mukaan.

Maatalouden kannattavuus alenee, vaikka Luken ennakkosatotilaston mukaan viljasadon määrä kasvoi tänä syksynä yli neljänneksen edellisvuodesta.

Viljojen tuottajahinnan alenemisen myötä viljatilojen liikevaihto jää kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2018. ja viljatilojen kannattavuus heikkenee. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus laskee.

Yhtä lailla maitotilojen ja muiden nautakarjatilojen kannattavuuskertoimet alenevat. Nautakarjatalouden kannattavuutta heikentävät kasvavat kustannukset sekä hieman laskeva maidon tuottajahinta.

Alaspäin kannattavuudessa mennään myös sikatiloilla.

Siipikarjatalouden kannattavuusennustetta ei pienen otoksen vuoksi voi pitää yhtä luotettavana kuin muiden tuotantosuuntien ennustetta. Siipikarjatiloilla pienet tuotteiden tai tuotantopanosten hintamuutokset heijastuvat moninkertaisina yrittäjätuloon ja kannattavuuteen.

– Ennusteen mukaan siipikarjatalouden kannattavuus jää tänä vuonna negatiiviseksi. Ennusteen epävarmuus huomioon ottaen tulos tarkoittaa heikkoa kannattavuutta, joka ei ainakaan mainittavasti kohene edellisvuotisesta, kertoo Tauriainen Luken tiedotteessa.