Pääkirjoitus

Tar­peel­li­nen krii­si­pa­ket­ti

Maatalouden kriisipaketti onsaamassa poikkeuksellisen laajankannatuksen. Vain vihreiden haparointi yllättää.

Maatalouden kriisipaketti onsaamassa poikkeuksellisen laajankannatuksen. Vain vihreiden haparointi yllättää.

Markkinoiden pitäisi toimiaterveesti niin, että ruokaketjun jokainen osa olisi tyytyväinen.

Maataloudelle ollaan kokoamassa kriisipakettia, jolle näyttää löytyvän poikkeuksellisen laajaa kannatusta. Maatalous on kärsinyt ankarasta kuivuudesta kesän pitkittyneiden hellejaksojen takia. Ongelma on koko Euroopan laajuinen. Avaruudesta otetuissa kuvissa näkyy dramaattinen tilanne kuivuudesta karrelle palaneista alueista, joiden pitäisi olla vihreitä, ei ruskeita.

Kuivuuden aiheuttamat ongelmat ovat niin laajoja, ettei EU:lla ole rahkeita tehdä erillistä kriisipakettia. EU on halukas korkeintaan aikaistamaan maataloustukien maksatusta. Vastuu ahdinkoon joutuneiden viljelijöiden kriisipaketista jää kansallisille hallituksille.

Hallituksen ohella maatalouden kriisipaketti saa tukea SDP:ltä, vasemmistoliitolta ja palkansaajakeskusjärjestöiltä. Palkansaajajärjestöissä myönteisen tuen takana ovat elintarvikeketjun työpaikat, jotka ovat vaarassa, jos maataloustuotanto jatkaa supistumistaan.

Poikkeuksena ovat vihreät, jotka määrittelevät kantansa kriisitukeen myöhemmin kesäkokouksessaan. Hämmennystä on herättänyt puolueen puheenjohtajan Touko Aallon kannanotto. Ensin hän linjasi, ”ettei ole kestävää paikkailla valtion budjetista huonojen satovuosien tai muiden syiden vuoksi tapahtuvia menetyksiä”. Sittemmin hän tarkensi, ettei vastusta akuuttia kriisipakettia (MT 22.8.).

Vihreät lähestyvät maataloutta pitkälti ilmastonmuutoksen ai­heuttamien uhkakuvien kautta. Realismia kuitenkin on, että Suomessa tarvitaan tehokkaita, toimivia ja tuottavia maatiloja, joissa pelloilla pitää voida käyttää lannoitteita ja parsinavetassa olla useampi kuin kolme lehmää ja kaksi sikaa.

Tuottajajärjestö MTK:ssa on laskettu, että neljän viime vuoden menetykset viljelijöille ovat kaksi miljardia euroa. Tämän kesän kuivuus aiheuttaa lisäksi noin 400 miljoonan euron menetykset (Kaleva 20.8.).

Budjettiin luvassa olevan tukipaketin suuruus on hämärän peitossa. Selvää on, että tukipaketin pitäisi olla riittävä. Ruotsissa viljelijöitä tuetaan kuivuuden takia 120 miljoonalla eurolla. MTK:ssa toivotaan, että kriisipaketin suuruus Suomessa olisi vähintään saman verran.

Ruokakaupassa on viime vuodet vietetty kuluttajan juhlaa halpuutuksen hengessä. Tilanne on tulehduttanut kaupan ja tuottajien keskusteluyhteyttä.

Viljelijät ovat tyytymättömiä halpuutukseen ja toivovat reiluja kauppatapoja ja oikeudenmukaisia hintoja.

Tärkeää olisikin, että markkinat toimivat terveesti niin, että ketjun jokainen osa olisi tyytyväinen. Moni kuluttaja saattaisi olla valmis maksamaan elintarvikkeista muutaman sentin enemmän, jos saisi takeet siitä, että summa menee viljelijöille eikä välikäsille. On myös kysyttävä, olisiko kauppa valmis alentamaan katteitaan.

Vastauksia ongelmiin saadaan toivon mukaan viimeistään alkuvuodesta, jolloin vuorineuvos Reijo Karhisen on hallituksen toimeksiannosta määrä esitellä toimenpiteitä, joilla maatalouden tuottavuutta voitaisiin parantaa.