Tar­kas­tus­vi­ras­to: Suomen jul­ki­set menot kas­va­mas­sa no­peam­min kuin EU-sään­nöt sal­li­vat – "Hal­li­tus lisää pysyviä menoja aiemmin kuin hal­li­tuk­sen päät­tä­mät ve­ron­ko­ro­tuk­set tuovat li­sä­tu­lo­ja"

Työllisyystoimien oltava avainasemassa tulevina vuosina, virasto toteaaSuomi on vaarassa rikkoa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan...

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus lisää menoja.
Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus lisää menoja.
Kuva: Joel Maisalmi

Työllisyystoimien oltava avainasemassa tulevina vuosina, virasto toteaa.

Suomi on vaarassa rikkoa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osan sääntöjä, joilla varmistetaan julkisen talouden vakaus, arvioi  Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Kun julkista taloutta tasapainotetaan, työllisyyttä parantavien toimien valmistelu ja onnistunut toteutus ovat avainasemassa, VTV suosittelee.

VTV:n tiedotteen mukaan näyttää, että julkisyhteisöjen rakenteelliseen jäämään saattaa syntyä säännöstön kannalta merkittävä poikkeama. Toisaalta raja-arvon ylitys, josta poikkeama syntyy, on tämänhetkisten tietojen valossa pieni.

VTV arvioi, että julkiset menot ovat ensi vuonna kasvamassa nopeammin kuin EU-säännöt sallivat. Jotta Suomi voi tulevina vuosina varmistaa finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisen, työllisyyttä tulisi lisätä. VTV:n mukaan hallituksen tavoite 60 000 uudesta työllisestä vuoteen 2023 mennessä on mahdollista.

–  Sääntöjen noudattamiseen vaikuttaa muun muassa se, että hallituksen kertaluonteinen tulevaisuusinvestointiohjelma alkaa vuonna 2020. Lisäksi hallitus lisää pysyviä menoja aiemmin kuin hallituksen päättämät veronkorotukset tuovat lisätuloja. Vaikka arvioihin sisältyy epävarmuutta, kehotamme valtioneuvostoa huomioimaan merkittävän poikkeaman riskin, ekonomisti Leena Savolainen sanoo tiedotteessa.

Tarkastusvirasto julkaisee ensi kuussa vielä laajemman finanssipolitiikan valvonnan raportin.