Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tämä teks­ti­hir­viö saa hauk­ko­maan henkeä – Oletko tör­män­nyt ka­pu­la­kie­leen?

Eri viranomaistahojen käynnistämällä Hyvään virkakieleen! -kampanjalla muistutetaan valtion ja kuntien viranomaisia selkokielen tärkeydestä.

Viranomaisia kannustetaan nykyistä selkeämpään kielenkäyttöön. Eri viranomaistahojen käynnistämällä Hyvään virkakieleen! -kampanjalla muistutetaan valtion ja kuntien viranomaisia selkokielen tärkeydestä tiedotteissa ja muissa virkateksteissä.

Kampanjalle on selvä tarve. Kapulakieleen törmää säännöllisesti viranomaisviestinnässä.

Tässä muutama esimerkki käsittämättömästä virkamieskielestä.

Poliisihallitus tiedotti ampuma-aselain muutoksista ja sen vaikutuksista elinkeinolupiin:

”Elinkeinonharjoittajien on hyvä huomioida, että ennen lain voimaantuloa sen, joka lain voimaan tullessa on harjoittanut kaupallisessa tarkoituksessa ampuma-aselain 14 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua asealan elinkeinoa aseen osilla, jotka eivät olleet säännösten mukaan aiemmin voimassa olleen lain soveltamisalaan kuuluvia, on hankittava toiminnan harjoittamiseen oikeuttava asealan elinkeinolupa vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.”

Oikeusministeriön tiivistelmä kansalaisyhteiskuntalinjauksesta saa suorastaan haukkomaan henkeä:

”Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksessa pyritään tunnistamaan oikeusministeriön keskeisimmät yhteistyömuodot kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa sekä paikantamaan yhteistyön haasteet. Tavoitteena on kartoittaa hyviä käytäntöjä ja kehittää ministeriön toimintatapoja sidosryhmien kannalta avoimemmiksi sekä antaa virkamiehille käytännön työkaluja laadukkaaseen sidosryhmäyhteistyöhön. Oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen pyrkimyksenä on luoda oikeusministeriöstä aidosti vuorovaikutuksellinen ja keskeiset sidosryhmät tehokkaasti osallistava ministeriö.”

Kampanjan kummina toimii liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Hän korostaa, että virkamiehiltä saa vaatia selkeää kielenkäyttöä.

– Julkishallinnon on oltava entistäkin tarkempi siitä, että meitä ymmärretään, kun teemme päätöksiä ja kerromme asioistamme. Selkeä virkakieli on kriittinen osa organisaation tehokasta, tuottavaa ja vaikuttavaa toimintaa. Selkeä kieli tukee aina myös julkisen toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Selkeä kieli on palvelua, jota yhteiskunta saa viranomaisilta vaatia.

Oletko törmännyt käsittämättömään virkakieleen? Vastaa alla olevaan kyselyyn ja kerro koukeroisimmista kielikukkasista.