Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Tal­vi­vaa­ran vuo­dos­ta uusi tut­kin­ta­pyyn­tö

Poliisille on jätetty uusi tutkintapyyntö Talvivaaran kaivoksen jätevesiongelmista.

Poliisille on jätetty uusi tutkintapyyntö Talvivaaran kaivoksen jätevesiongelmista. Kaivosta vastustava kansanliike Stop Talvivaara haluaa poliisin selvittävän, onko kaivosyhtiö syyllistynyt jatkettuun ympäristörikokseen ja Kainuun ely-keskus rikoksen suojeluun.

Tiedotteessaan kansanliikkeen edustajat ihmettelevät, miksi yhtiö varastoi hapanta prosessinestettä kipsisakka-altaaseen. Heidän mukaansa happaman nesteen takia altaisiin varastoitunut uraani ja muut myrkylliset aineet muuttuivat liukoisiksi ja virtasivat päästövesien mukana ympäristöön.

– Pidämme erityisen hämmästyttävänä sitä, ettei altaiden nestettä ole neutraloitu ympäristöluvan mukaiselle tasolle marraskuun vuodon jälkeen. Kyse on suunnattomasta riskinotosta, tutkintapyynnön jättäjät sanovat.