Tal­vi­kun­nos­sa­pi­don lu­va­taan pa­ran­tu­van en­ti­ses­tään – enemmän rahaa tal­vi­hoi­toon, ura­koit­si­joil­le dip­lo­mei­ta

Maanteiden talvihoidon rahoitustason merkittävä nosto ja uudet toimintalinjat tuovat parannuksia maanteiden talvihoitoon, lupaa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Teiden talvikunnossapitoon panostetaan lisärahaa. Kuvituskuva.
Teiden talvikunnossapitoon panostetaan lisärahaa. Kuvituskuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Maanteiden talvihoidon rahoitustason merkittävä nosto ja uudet toimintalinjat tuovat parannuksia maanteiden talvihoitoon, lupaa ely-keskus.

Vuoden 2019 alussa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus nosti talvikunnossapidon hoitoluokkia useilla teillä, yhteensä noin 1500 kilometrin matkalla. Lisäksi tänä syksynä nousevat valtatien 5 hoitoluokka Kuusamon ja Rukan välillä sekä juuri valmistuneen maantien 849 hoitoluokka Kiimingin ja Yli-Iin välillä.

– Talvikauteen 2017–2018 verrattuna käytämme tänä talvena noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän maanteiden talvihoitoon, kertoo johtaja Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Ely-keskus käyttää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen maanteiden talvihoitoon tänä talvena yhteensä noin 17 miljoonaa euroa.

– Tienkäyttäjien tutkimuksen mukaan viime talvena yksityishenkilöistä 49 prosenttia oli tyytyväisiä talvikunnossapitoon, kun toissatalvena tyytyväisiä oli 28 prosenttia. Haluamme jatkaa tätä kehitystä, Mäkikyrö sanoo.

Parannuksia luvassa myös tulevina vuosina

Vuoden 2019 alussa uudistuneiden talvihoidon toimintalinjojen ja laatuvaatimusten myötä tulevissa urakoissa talvihoidon taso paranee elyn mukaan myös alemmissa hoitoluokissa.

Talvihoidon kunnossapito kilpailutetaan viisivuotisina alueurakoina. Kun aikaisempi urakkasopimus umpeutuu, se kilpailutetaan uusien kriteereiden mukaisesti. Tästä johtuen uudistusten käytäntöön vieminen tehdään alueittain vuosien 2019–2023 aikana.

Raskas liikenne huomioidaan aikaisempaa paremmin uusissa toimintalinjoissa. Tavoitteena on muun muassa elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden turvaaminen, liikenneturvallisuus sekä ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen.

Vaihtelevien kelien lisäksi kunnossapidon haasteena on päällystettyjen teiden heikko kunto. Päällysteiden kuntoa pyritään parantamaan lähivuosien aikana kasvaneen kunnossapidon rahoituksen avulla ja mukauttamalla suolan käyttöä päällysteiden kestävyyden mukaan.

Väylävirasto antaa diplomin

Väylävirasto pyrkii parantamaan talvikunnossapidon laatua myös urakoitsijoiden uudenlaisella palkitsemisella. Kyseessä on kokeilu, jossa parhaan asiakastyytyväisyyden saavuttaneet ja eniten asiakastyytyväisyyttä nostaneet urakat palkitaan.

– Palkintona urakoitsijalle on työmaakopin seinälle laitettava diplomi sekä julkisuuden tuoma positiivinen mainehyöty. Uskomme, että tämä voi muiden kannustinjärjestelmien kanssa motivoida panostamaan talvikunnossapidon laatuun, tieliikennejohtaja Pekka Rajala sanoo.