Tilaajille

Sy­dän­in­fark­tin hoito on nopeaa ja te­ho­kas­ta, mutta sitten alkavat vai­keu­det – Oulussa tie­de­tään, että sy­dän­ope­raa­tio voi ma­sen­taa ja her­kis­tää jopa te­räs­mie­hen

Sepelvaltimotaudin hoito on Suomessa tehokasta, mutta infarktin jälkeinen kuntoutus laahaa lapsenkengissä.

Sepelvaltimotaudin hoito on Suomessa tehokasta, mutta infarktin jälkeinen kuntoutus laahaa lapsenkengissä. Hiljaisen sydäninfarktin ennuste on jopa hieman huonompi kuin havaitun sydäninfarktin, koska sydänsairauteen liittyvät hoidot ja lääkitykset jäävät saamatta.

Sepelvaltimotautiin sairastuneet saavat Suomessa nykyisin hyvää hoitoa, mutta taudin kanssa eläminen ei ole kaikille helppoa. Moni sydänpotilas masentuu sen jälkeen, kun sairaalasta on kotiuduttu ja pitäisi alkaa elää arkea.

Syytä tähän ei tarkkaan tiedetä. Joidenkin tutkimusten mukaan vähintään noin 40 prosentilla potilaista on masennusoireita isojen sydänoperaatioiden jälkeen.