Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Suur­pe­to­va­hin­ko­jen määrä kas­va­nut kahtena viime vuonna – mää­rä­ra­haa ei riit­tä­nyt täy­si­mää­räi­siin kor­vauk­siin

Viranomaisille ilmoitettiin viime vuonna lähes 5 800 suurpetojen aiheuttamaa kotieläin-, maatalous- ja porovahinkoa, kerrotaan maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ahma näyttäytyy harvoin ihmiselle, mutta se aiheuttaa selvästi eniten petovahinkoja.
Ahma näyttäytyy harvoin ihmiselle, mutta se aiheuttaa selvästi eniten petovahinkoja.
Kuva: Peura Pekka

Viranomaisille ilmoitettiin viime vuonna lähes 5 800 suurpetojen aiheuttamaa kotieläin-, maatalous- ja porovahinkoa, kerrotaan maa- ja metsätalousministeriöstä.

Vahinkojen yhteenlaskettu summa oli noin 12 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin kuitenkin vain vajaat yhdeksän miljoonaa euroa, sillä valtion talousarvioon varattu määräraha ei riittänyt vahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen.

Valtioneuvoston mukaan tällaisessa tapauksessa jokaiselta vahingonkärsijältä leikataan korvauksia saman prosenttiosuuden verran.

Vuonna 2016 suurpetovahinkoja kirjattiin noin 5 500. Vuonna 2015 niitä tuli viranomaisten tietoon reilut 4 500.

Suurin osa, eli noin 90 prosenttia, viime vuonna ilmoitetuista vahingoista on porovahinkoja. Niitä ilmoitettiin yhteensä noin 5 000. Vahinkojen yhteenlaskettu arvo nousi yli 11,5 miljoonaan euroon. Toiseksi eniten kirjattiin kotieläinvahinkoja. Niiden arvo oli noin 200 000 euroa.

Eniten suurpedoista vahinkoa aiheuttaa ahma. Se aiheuttaa noin 60 prosenttia kaikista porovahingoista. Viime vuonna ahman aiheuttamien vahinkojen arvo oli lähes seitsemän miljoonaa euroa. Karhun aiheuttamien vahinkojen arvo on reilut kaksi miljoonaa ja ilveksen aiheuttamat vajaat kaksi miljoonaa euroa. Suden toimista kertyi vahinkoa noin 1,2 miljoonan euron verran.

Kotieläinvahinkoja ilmoitetaan vuosittain noin 300–500, joista suurin osa on karhun ja suden aiheuttamia. Karhun aiheuttamista vahingoista valtaosa kohdistuu mehiläisiin ja lampaisiin, susien aiheuttamista puolestaan koiriin ja lampaisiin. Viljelyksille vahinkoja aiheuttaa lähinnä karhu.