Tilaajille

Suuri osa val­tuu­te­tuis­ta kan­nat­taa ihan uu­den­lais­ta käyttöä Oulun kau­pun­gin­ta­lol­le – Ke­vyem­pi, enemmän kan­sa­lais­ten tar­pei­siin pe­rus­tu­va käyttö vaatisi hal­vem­man re­mon­tin­kin

Suuri osa Oulun kaupunginvaltuuston jäsenistä haluaa, että kaupungintalon käyttö muuttuu nykyisestä.

Vuonna 1886 valmistunut Oulun kaupungintalo on menossa ensi keväänä täydelliseen remonttiin. Suuri osa Oulun kaupunginvaltuuston jäsenistä haluaa, että kaupungintalon käyttö muuttuu nykyisestä.
Vuonna 1886 valmistunut Oulun kaupungintalo on menossa ensi keväänä täydelliseen remonttiin. Suuri osa Oulun kaupunginvaltuuston jäsenistä haluaa, että kaupungintalon käyttö muuttuu nykyisestä.
Kuva: Annika Ollanketo

Suuri osa Oulun kaupunginvaltuuston jäsenistä haluaa, että kaupungintalon käyttö muuttuu nykyisestä. Kysyimme valtuutetuilta, mitä käyttöä he haluaisivat talolle, kun sen remontti aikanaan valmistuu.

Oulun kaupunginvaltuusto näkisi mielellään, että Oulun kaupungintalo olisi tulevina vuosina enemmän tai vähemmän toisenlaisessa käytössä kuin mitä se on tähän saakka ollut. Selvästi suurin osa Kalevan kyselyyn vastanneista valtuutetuista on sitä mieltä, että nykykäytön lisäksi tai tilalle talolle pitää kehittää jotain sellaista toimintaa, että tavalliset oululaiset pääsevät käyttämään taloa.

Vuonna 1886 valmistunut Oulun kaupungintalo on menossa ensi keväänä täydelliseen remonttiin. Sitä varten lähes kaikki talossa työskentelevät ovat jo siirtyneet väistötiloihin Isollekadulle Oulun seurakuntayhtymän omistamaan rakennukseen.