Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Suu­pe­to­jen ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­nen no­peu­tuu ensi vuonna – muun muassa susien tap­pa­mis­ta koi­ris­ta korvaus voidaan maksaa heti

Vuoden 2020 alusta alkaen kunnat voivat maksaa suurpetojen aiheuttamat koira-, kotieläin- ja irtaimistovahingot aina täysimääräisesti ja heti korvauspäätöksen jälkeen, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Sudet aiheuttavat eniten koiravahinkoja. Tänä vuonna korvausten määrä on ollut kasvussa.
Sudet aiheuttavat eniten koiravahinkoja. Tänä vuonna korvausten määrä on ollut kasvussa.
Kuva: Joel Maisalmi

Vuoden 2020 alusta alkaen kunnat voivat maksaa suurpetojen aiheuttamat koira-, kotieläin- ja irtaimistovahingot aina täysimääräisesti ja heti korvauspäätöksen jälkeen, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Poro- ja maatalousvahingot maksetaan edelleen vahinkovuotta seuraavana vuonna, koska molemmissa on laskennallisia elementtejä, jotka eivät ole tiedossa hakemusta jätettäessä.

– Ensi vuoden alusta alkaen suurpetojen aiheuttamien koira-, mehiläis-, kotieläin- ja irtaimistovahinkojen korvaukset voidaan maksaa heti korvaushakemusten käsittelyn jälkeen hakijalle. Suden aiheuttamien koira- ja kotieläinvahinkojen täysimääräinen ja nopeampi korvaaminen on myös toimenpide, joka on kirjattu tuoreeseen susikannan hoitosuunnitelmaan ja mikä nähtiin valmistelun yhteydessä tärkeänä, maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Jussi Laanikari kertoo tiedotteessa.

Korvaamisen nopeutuminen mahdollistui maaliskuussa voimaan tulleen riistavahinkolain muutoksen myötä. 

Suurpetojen aiheuttamia poro-, kotieläin- ja maatalousvahinkoja korvattiin vuonna 2018 noin 7,7 miljoonan euron arvosta, mistä suurin osa oli porovahinkoja (7,2 miljoonaa euroa).

Vahinkoilmoitus kotieläin-, irtaimisto- sekä viljelysvahingoista tehdään vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tarkistaa ja arvioi suurpetojen aiheuttamat vahingot. Korvaushakemus toimitetaan hakijan kotipaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ahma aiheuttaa eniten porovahinkoja, enemmän kuin kolme muuta suurpetoa (susi, karhu, ilves) yhteensä.

Koiravahinkoja korvattu tänä vuonna aiempaa enemmän

Suurpetojen aiheuttamien kotieläinvahinkojen arvo (kotieläinvahinkoihin lasketaan esimerkiksi lammas-, nauta-, mehiläis-, irtaimisto-, koira- ja muut vahingot) oli vuonna 2018 noin 380 000 euroa ja maatalousvahinkojen noin 90 000 euroa.

Suurin osa kotieläinvahingoista on karhun ja suden aiheuttamia.

Karhun aiheuttamista vahingoista valtaosa kohdistuu mehiläisiin ja lampaisiin, susien aiheuttamista puolestaan koiriin ja lampaisiin. Viljelyksille vahinkoja aiheuttaa lähinnä karhu.

Suurpedoista susi aiheuttaa eniten koiravahinkoja, mikä on yksi isoimmista susiin liittyvistä konflikteista. Pääsääntöisesti vahingot kohdistuvat metsästyskoiriin.

Viime vuonna suden aiheuttamia koiravahinkoja korvattiin noin 85 000 euron arvosta. Tänä vuonna (tilanne 4. joulukuuta 2019) sudet ovat aiheuttaneet koiravahinkoja viime vuotta enemmän eli noin 140 000 euron arvosta.