Pääkirjoitus: Tark­kaa­vai­suus her­paan­tui – valtio luotti For­tu­min osaa­mi­seen so­keas­ti

Kaleva Mün­che­nissä: Samuel Purola myönsi, ettei ollut par­haas­sa iskussa EM-vä­li­eräs­sä – "Ka­le­van kisojen jälkeen on ollut vähän takki tyhjä"

Susien ulos­tei­ta ke­rä­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la – met­säs­tä­jiä kan­nus­te­taan osal­lis­tu­maan

Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus organisoivat susien ulostenäytteiden keräämisen talven aikana Pohjois-Pohjanmaalla.

-
-

Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus organisoivat susien ulostenäytteiden keräämisen  talven aikana Pohjois-Pohjanmaalla.

Keräämisestä vastaavat pääasiassa vapaaehtoiset. Metsästäjäliitto tukee keräystä ja kannustaa metsästäjiä osallistumaan.

Näytteiden kerääminen aloitetaan 1. marraskuuta ja se päättyy 15. helmikuuta.

Ulosteista tehtävä DNA-analyysi on tärkeä lisä susikannan arviointiin. DNA analysoidaan niistä susien ulostenäytteistä, joita kerätään sovituilta alueilla. Lisäksi DNA määritetään metsästetyistä ja muutoin kuolleista susista sekä pannoitetuista yksilöistä. 

− DNA-tiedon avulla saadaan tarkennettua tietyn alueen susireviirit, laumojen määrä ja laumoissa elävien susien vähimmäismäärä, mikäli näytteitä saadaan riittävästi, tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta kertoo.

Länsi-Suomessa näytekeräys kohdennetaan alueille, joissa on useita susireviirejä lähekkäin, ja tiedon tarve on suurin.

– Pohjois-Pohjanmaan ja Lounais-Suomen keräysalueilla myös Luken työntekijät osallistuvat näytteiden keräämiseen, kertoo Antti Härkälä Lukesta.

Luken työntekijät keräävät näytteitä myös Kainuussa.

DNA-analyysit tehdään Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskuksessa.