Suomi vei viime vuonna puo­lus­tus­tar­vik­kei­ta pää­asias­sa Eu­roop­paan, vien­ti­koh­tei­den jou­kos­sa myös Ara­bie­mii­ri­kun­nat, Turkki ja Oman

Suomen puolustustarvikkeiden vienti keskittyi viime vuonna vahvasti Eurooppaan, johon suuntautui lähes kolme neljäsosaa kaikesta puolustustustarvikeviennistä.

Puolustusministeriö on julkaissut vuosiraportin Suomen puolustustarvikkeiden viennistä vuonna 2018. 

Vienti keskittyi viime vuonna vahvasti Eurooppaan, johon suuntautui lähes kolme neljäsosaa kaikesta puolustustustarvikeviennistä. 

Maittain tarkasteltuna kappalemäärällisesti eniten vientilupia myönnettiin IsoBritanniaan, Saksaan ja Ranskaan.

Euromääräisesti tarkasteltuna eniten lupia myönnettiin Turkkiin, Arabiemiirikuntiin ja Ranskaan.

Kymmenen suurimman vientikohteen joukossa ovat myös Puola, Oman, Viro ja Intia. 

Vuonna 2018 toteutuneiden vientien arvo oli noin 128 miljoonaa euroa. Vientien arvo nousi noin 17% vuodesta 2017. 

Puolustusministeriö myönsi vuonna 2018 yhteensä 257 lupaa puolustustarvikkeiden pysyville vienneille.

Lupia pysyville vienneille myönnettiin euroina eniten suojausteräkselle, tarkkuuskivääreille ja niiden lisävarusteille sekä maakulkuneuvoille ja niiden komponenteille. 

Lupaharkinta perustuu puolustusministeriön mukaan aina tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Suomi noudattaa Asekauppasopimuksen asettamia vientiehtoja ja Euroopan unionin neuvoston yhteistä kantaa lupaharkinnan perusteista.