Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suomi ei tar­vit­se kahta pääl­lek­käis­tä pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mää – on tärkeää välttää kan­sal­lis­ta kil­pai­lu­ky­kyäm­me hei­ken­tä­viä rat­kai­su­ja

Ilmastopaneelin 26.10. julkaisemassa raportissa linjataan, että kansallinen tieliikenteen päästökauppa tarjoaisi kustannustehokkaan ja luotettavan keinon liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Raportti ei kuitenkaan ota kantaa, kuinka korkealle polttoaineen hinnan voidaan antaa nousta, miten kustannukset jakautuvat ja kuinka kansallinen päästökauppa sopisi muiden keinojen joukkoon.

"Suomen ei pidä ottaa käyttöön kansallista keinoa, joka osaltaan vain nostaa kuljetuskustannuksia suhteessa kilpailijoihin ja heikentää investointihalukkuutta Suomeen."

Raportissa on tuotu esille Saksa esimerkkinä ainoasta EU-maasta, jossa tieliikenteen kansallinen päästökauppa on käytössä. Saksassa hiilen hinta ei ole sisällä polttoaineen hinnassa, toisin kuin Suomessa. Lisäksi Saksa on ilmoittanut luopuvansa kansallisesta ratkaisusta, kun yhteinen ratkaisu EU-tasolla on valmistunut.

Jos Suomessa päätetään tehdä muista EU-maista poikkeavia kansallisia ratkaisuja päästövähennysten osalta, tulisi niiden vaikutukset Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyyn arvioida tarkasti.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.