Lukijalta
Mielipide

Suomesta ”uuden kapitalismin” mallimaa

Viime vuosikymmenet olemme eläneet pysähtyneisyyden aikaa. Olemme pitäneet kiinni menneistä rakenteista ja saavutetuista eduista. Uudistuksia on toteutettu liian vähän, liian myöhään.

Anglosaksisessa keskustelussa on puhuttu ”kapitalismin uudelleenmäärittelystä”. Amerikkalaisyritysten johtajat vaativat yrityksille arvoja voitontavoittelun oheen. Summattuna tämä keskustelu koskee erityisesti USA:n yhteiskuntaa ja talousjärjestystä.

Pohjoismaista katsottuna nämä vaatimukset voi kiteyttää kahteen tavoitteeseen. Ensinnäkin markkinatalouden tueksi pitäisi rakentaa pohjoismaisen mallin mukaista, tehokkaasti järjestettyä, universaalia ja mahdollistavaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Toisekseen yritysten toimintaa täytyy ajaa voitontavoittelun rinnalla laajempi vastuullisuus toimintansa sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista.

Vastuullinen yritystoiminta on ollut kauppakamareiden toiminnan keskiössä yli satavuotiaan historiamme. Vastuullisuus tarkoittaa moraalisesti ja kestävästi oikein toimimista yli lakien ja normien. Itsesääntelyn perinne on tämän vastuullisuuden ytimessä. Tänä päivänä se toteutuu esimerkiksi vastuullisuuslautakunnassamme ja ajamassamme yritysten ilmastositoumuksessa.

Kannatamme myös mahdollisuuksien tasa-arvoa: jokaiselle mahdollisuutta kehittyä parhaaseensa taustastaan riippumatta. Se tarkoittaa tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, universaalia sosiaali- ja terveysvakuutusta sekä arvokasta huolenpitoa niistä, jotka eivät itsestään huolta pysty pitämään.

Tällainen pohjoismainen malli on luonut maailman vauraimpia ja kilpailukykyisimpiä yhteiskuntia. Kutsuttakoon pohjoismaista mallia ”chydeniuslaiseksi hyvinvointivaltioksi”, jossa vapaa kilpailu ja toimiva talous sekä mahdollistava hyvinvointiyhteiskunta ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Kannatamme sitä, mutta tehokkaasti järjestettynä.

"Meidän pitää toteuttaa rohkeita ja ennakkoluulottomia reformeja ja uusia tekemisen malleja chydeniuslaisen hyvinvointivaltion kukoistuksen jatkamiseksi."

Kun nykyisessä kapitalismikeskustelussa chydeniuslaisen hyvinvointivaltion kannattaminen tarkoittaa USA:ssa universaalin terveydenhuollon luomista ja suurituloisempien verotuksen suhteellista kiristämistä, niin Suomessa se tarkoittaa lähes päinvastaista.

Saman ihanteen toteuttamiseksi meidän on uudistettava sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, hyödynnettävä markkinamalleja korkeakoulutuksessa sekä tuotava kilpailua ja uusia rahoitusmalleja infrastruktuurin kehittämiseen – tehokkaammalla ja neutraalimmalla verojärjestelmällä sekä nykyistä matalammalla veroasteella.

Suomi oli 1900-luvun globaali menestystarina. Taloutemme kasvoi viime vuosisadalla kumulatiivisesti toiseksi eniten maailmassa. Rohkeat uudistukset, toimiva markkinatalous, viisaat julkiset investoinnit ja chydeniuslainen hyvinvointivaltio tekivät meistä yhden maailman kilpailukyisimmistä maista. Viime vuosikymmenet olemme eläneet pysähtyneisyyden aikaa. Olemme pitäneet kiinni menneistä rakenteista ja saavutetuista eduista. Uudistuksia on toteutettu liian vähän, liian myöhään.

Tähän on saatava muutos. Meidän pitää toteuttaa rohkeita ja ennakkoluulottomia reformeja ja uusia tekemisen malleja chydeniuslaisen hyvinvointivaltion kukoistuksen jatkamiseksi. Sen tavoitteena ovat universaalit ihanteet, ei viime vuosisadan rakenteet, joita täytyy uudistaa. Näin Suomi voi nousta uuteen kukoistukseen ja olla ”uuden kapitalismin” mallimaa.

Juho Romakkaniemi

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.