Suomen ym­pä­ris­tö­kes­kus: Pyy­kös­jär­ven eko­lo­gi­nen tila ko­hen­tu­nut

Pyykösjärven ekologinen tila on parantunut, käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen raportista.

Pyykösjärven tila luokiteltiin vielä kymmenisen vuotta sitten huonoksi. Nyt tilanne on parantunut.
Pyykösjärven tila luokiteltiin vielä kymmenisen vuotta sitten huonoksi. Nyt tilanne on parantunut.
Kuva: Teija Soini

Pyykösjärven ekologinen tila on parantunut, käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tiedoista.

Vesistöt luokitellaan viisiportaisella asteikolla (erinomainen – hyvä – tyydyttävä – välttävä – huono). 

Pyykösjärven luokitus on kohentunut edellisestä, vuoden 2013 luokituksen mukaisesta välttävästä tilasta tyydyttävään. 

Vuonna 2008 järven tila oli vieläkin heikompi, eli luokassa huono. 

Pyykösjärveen on talvikuukausina johdettu hapekasta lisävettä Oulujoesta kohta kymmenen vuoden ajan. Tällä pyritään parantamaan veden vaihtuvuutta, tasapainottamaan happamuuden vaihtelua, vähentämään haitallisia leväkukintoja ja turvaamaan riittävä happipitoisuus järvessä talven yli.

Tämän talven osalta lisäveden johtaminen on tarkoitus aloittaa joulukuussa.

Vesistöjen tilanteeseen Oulussa ja Suomessa voi tutustua ympäristökeskuksen sivuilla.