Suomen Tie­yh­dis­tys kan­nus­taa ha­ke­maan avus­tuk­sia yk­si­tyis­tei­den pe­rus­pa­ran­nuk­siin – ra­hoi­tus­ti­lan­ne parempi kuin vuo­siin, yh­dis­tys sanoo

Valtion talousarviossa osoitettu 20 miljoonan euron määräraha yksityisteiden avustuksiin. Suomen Tieyhdistyksen mukaan rahoitustilanne on parempi kuin vuosiin, ja yhdistys suosittaa tiekuntia hakemaan avustusta yksityisteiden perusparannuksiin.

Suomen Tieyhdistyksen mukaan yksityisteiden korjausvelkaa on kertynyt jo pitkään
Suomen Tieyhdistyksen mukaan yksityisteiden korjausvelkaa on kertynyt jo pitkään
Kuva: Hakkarainen Petri

Valtion talousarviossa osoitettu 20 miljoonan euron määräraha yksityisteiden avustuksiin.

Suomen Tieyhdistyksen mukaan rahoitustilanne on parempi kuin vuosiin, ja yhdistys suosittaa tiekuntia hakemaan avustusta yksityisteiden perusparannuksiin. 

– Enää ei voida tuudittautua vanhaan eli jäädä odottamaan routaa, jotta raskaat kuljetukset saataisiin ajettua, vaan yksityisteiden kantavuuden on oltava kunnossa roudattominakin talvina, kertoo Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä tiedotteessa.

Yhdistyksen mukaan yksityisteiden korjausvelkaa on kertynyt jo pitkään ja rekkojen massojen nousu on asettanut teiden kantavuudelle entistä suuremmat vaatimukset.

– Valitettavasti yksityistielain uudistumisen myötä on syntynyt käsitys yhteiskunnan tieavustusten leikkaantumisesta. Tämä on yksiselitteisesti väärinkäsitys ja kunnat voivat edelleen avustaa yksityisteitä haluamallaan tavalla, muistuttaa Takalammi.

Uuden lain myötä avustuksen piiriin tuli paljon uusia yksityisteitä, koska vaatimus kolmesta vakituisesta asuintalosta poistui.

Nyt avustusta voivat hakea myös esimerkiksi metsätalouden käytössä olevien teiden tiekunnat. Tieto avustusehtojen lieventymisestä ei ole tavoittanut kaikkia tiekuntia.

– Osa kunnista on käyttänyt lakimuutosta perusteena kunnan omien tieavustusten leikkaamiselle, mutta se on yksiselitteisesti kunnan oma päätös, eikä lain uudistuminen sellaiseen vaikuta.