Pääkirjoitus: Tark­kaa­vai­suus her­paan­tui – valtio luotti For­tu­min osaa­mi­seen so­keas­ti

Kaleva Mün­che­nissä: Samuel Purola myönsi, ettei ollut par­haas­sa iskussa EM-vä­li­eräs­sä – "Ka­le­van kisojen jälkeen on ollut vähän takki tyhjä"

Suomen su­si­kan­nan pai­no­pis­te on siir­ty­nyt län­ti­seen Suomeen – Poh­jan­maal­la susien määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut

Suomessa on uusimman kanta-arvion mukaan yhteensä 20 susilaumaa. Vastaava luku oli vuosi sitten neljätoista.

-
Kuva: Joel Maisalmi

Suomessa on uusimman kanta-arvion mukaan yhteensä 20 susilaumaa. Vastaava luku oli vuosi sitten neljätoista. Susien painopiste on siirtynyt itäisestä Suomesta läntiseen Suomeen, jossa maaliskuun kanta-arviossa oli noin 70 prosenttia susista. Tiedot on koonnut Luonnonvarakeskus (Luke).

Läntisellä kannanhoitoaluella susilaumoja havaittiin 16. Alueen susimäärä on kasvanut kolmanneksella, kokonaismäärä on yhteensä 108 – 122 sutta. Pohjanmaalla susien määrä on jopa kaksinkertaistunut. Susien ravintotilanne on läntisessä Suomessa parempi kuin idässä. Läntiseen Suomeen asettuneet susiparit ovat myös saaneet pentuja tänän keväänä.

Suomen susikannan kokonaismäärä on parinsadan tietämillä, kun itärajan molemmin puolin sijoittuvilla reviireillä elävät yksilöt lasketaan mukaan.

Poronhoitoalueella liikkuu muutama yksittäinen susi.

Maaliskuun susikanta on alhaisin metsästyskauden jäljiltä. Kesällä susikanta kasvaa, sillä pennut syntyvät huhti-toukokuussa.