Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­ton pal­kin­not

Ekonomi Minna Pura, Espoo, mobiilipalvelujen strategista arviointia käsittelevään tutkimukseen ja konferenssimatkaan Yhdysvaltoihin, Maili Aution rahastosta 11

Ekonomi Minna Pura, Espoo, mobiilipalvelujen strategista arviointia käsittelevään tutkimukseen ja konferenssimatkaan Yhdysvaltoihin, Maili Aution rahastosta 11 000

Dipl.ins. Katarina Pått, Helsinki, Venäjän kasvavan keskiluokan huonekalumieltymyksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 16 000

Oikeust. kand. Kaisa Pärssinen, Turku, eurooppaoikeuden jatko-opintoihin Belgiassa, Wellamo Paasikiven rahastosta 4 000

Hallintot. maisteri Harri Raisio, Vaasa, terveydenhuollon reformeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kaaperi Kivialhon rahastosta 16 000

Valtiot. maisteri Mari Rantanen, Helsinki, yrittäjyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 8 000

Yhteiskuntat. lis. Jussi Ronkainen, Joensuu, monikansallisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lotta Horman rahastosta 16 000

Kauppat. tohtori Olli-Pekka Ruuskanen, Kampala, Uganda, terveyden, painonhallinnan ja elinvuosien arvoa kuluttajalle käsittelevään tutkimukseen, Maili Aution rahastosta 12 500

Kauppat. tohtori Olli-Pekka Ruuskanen, Kampala, Uganda, suomalaisen keskinäisen vakuutustoiminnan ekonometrisen analyysin tekemiseen, Keskinäisten vakuutusyhtiöiden Auran ja Pohjan rahastosta 6 000

Yhteiskuntat. maisteri Sauli Ruuskanen, Jyväskylä, kuolemaa mediassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maija-Liisa Heinin rahastosta 16 000

Valtiot. tohtori Katja Ruutu, Helsinki, perustuslaillista retoriikkaa Putinin kauden Venäjällä käsittelevään tutkimukseen, Urho Kekkosen rahastosta 16 000

Professori Petri Sahlström ja professori Juha-Pekka Kallunki, Oulu, asiakasuskollisuutta osakevälitystoiminnassa käsittelevään tutkimukseen, J. A. Tenhusen rahastosta 10 000

Fil. maisteri Maria Salmela-Mattila, Helsinki, tiedekorkeakoulujen hallintoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Juhani Kämpin rahastosta 16 000

Kauppat. maisteri Marjut Salo, Helsinki, pitkäaikaissäästämisen verotusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen rahastosta 16 000

Yhteiskuntat. maisteri Aira Saloniemi, Helsinki, luontoa ja ympäristöaiheita sanomalehtivalokuvassa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Maija-Liisa Heinin rahastosta 16 000

Valtiot. maisteri Anna Sell, Helsinki, nuorten ja nuorten aikuisten pätkätyöttömyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Matilda Ihamuotilan rahastosta 16 000

Kauppat. maisteri Jukka Sihvonen, Vaasa, joukkovelkakirjoja ja jvk-johdannaisia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen rahastosta 10 000

Fil. maisteri Anna Sinisalo ja Kinnvika nettikoulu -ryhmä, Rovaniemi, internet-opetussivuston kehittämiseen ja koululais-tutkijayhteistyön koordinointiin, Sampo Pankin Nuorisorahastosta 10 000

Valtiot. maisteri Petteri Sipilä, Helsinki, kieliryhmien kuolleisuuseroja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Keskinäisten vakuutusyhtiöiden Auran ja Pohjan rahastosta 3 500

Oikeust. kand. Jukka Siro, Helsinki, punaisten vuonna 1918 perustamia vallankumousoikeuksia käsittelevään lisensiaattityöhön, Wellamo Paasikiven rahastosta 3 000

Valtiot. maisteri Reetta Siukola, Vantaa, puolueita ja sukupuolta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lotta Horman rahastosta 16 000

Varatuomari Sirpa Soini, Espoo, bioteknologian ja riskin sääntelyä Euroopassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Wellamo Paasikiven rahastosta 8 000

Yhteiskuntat. maisteri Ville-Pekka Sorsa, Helsinki, verotuksen globaalia regiimiteoriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, J. A. Tenhusen rahastosta 16 000

Yhteiskuntat. maisteri Niko Suhonen, Joensuu, ihmisten käyttäytymistä toistuvissa riskinalaisissa päätöstilanteissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen rahastosta 8 000

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö toiminnan tukemiseen, hakemuksetta, Matilda Ihamuotilan rahastosta 60 000

Kauppat. maisteri F Antti-Jussi Tahvanainen, Helsinki, biotekniikan kaupallistamisprosessia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen Yhdysvalloissa, Maili Aution rahastosta 16 000

Professori Risto Tainio ja työryhmä, Helsinki, tiedontutkijoiden verkottumishankkeeseen ja tietofoorumitapahtuman järjestämiseen, Reino Kontolan rahastosta 5 000

Vailla vakinaista asuntoa ry Sällikoti-projektin tukemiseen, hakemuksetta, Reko Lundánin muistoapurahana 20 000

Yhteiskuntat. tohtori, lääket. kand. Kirsi Vainionpää, Rovaniemi, osteoporoosin hoitoa käsittelevään tutkimukseen, Aino ja Einari Haakin rahastosta 16 000

Toimittaja Meri Valkama ja toimittaja Anni Lintula, Helsinki, Aloittelevan toimittajan selviytymisopas -kirjan kirjoittamiseen, Maija-Liisa Heinin rahastosta 7 000

Professori Tapani Valkonen, Helsinki, omaa tieteellistä elämäntyötä pohtivan teoksen laatimiseen, eminentia-apurahana, Paavo Koskisen rahastosta 20 000

Dosentti Elina Varamäki ja työryhmä, Seinäjoki, kasvua ja menestymistä osuustoimintayrittäjyydessä käsittelevään tutkimukseen, Osuustoiminnan tutkimusrahastosta 15 000

Yhteiskuntat. tohtori Jouni Vauhkonen, Jyväskylä, presidenttejä poliittisina puhujina käsittelevään tutkimukseen, Urho Kekkosen rahastosta 16 000

Kauppat. maisteri Tanja Vilén-Reijonen, Helsinki, oopperan tuotantosysteemin johtamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 16 000

Oikeust. kand. Jenny Virtanen, Turku, asiantuntijan vahingonkorvausvastuuta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Pirjo-Riitta ja Aarre Aurasen rahastosta 16 000

Hallintot. lis. Tomi Voutilainen, Helsinki, ICT-oikeutta hallinnossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Wellamo Paasikiven rahastosta 16 000

Kauppat. tohtori Sami Vähämaa, Vaasa, keskuspankkien raha- ja valuuttakurssipolitiikan vaikutusta markkinoiden valuuttakurssiodotuksiin käsittelevään tutkimukseen, Toivo Eklundin rahastosta 4 000

Yhteiskuntat. maisteri Petteri Yli-Sikkilä, Kuopio, taloudellista yhteistoimintaa ja evoluutiopsykologiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Osuustoiminnan tutkimusrahastosta 16 000

Kauppat. maisteri Janne Äijö, Vaasa, johdannaismarkkinoita käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Maili Aution rahastosta 3 000

Arkkitehtuuri

Elokuvaohjaaja Anssi Blomstedt, Helsinki, arkkitehti Eero Saarista käsittelevän dokumenttielokuvan englanninkielisen version valmistamiseen, Väinö Kohon rahastosta 5 000

Arkkitehti Kimmo Friman, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 16 000

Arkkitehti Henna Helander, Helsinki, residenssimatkaan New Yorkiin, Huhtamäen rahastosta 3 000

Arkkitehti Karin Krokfors, Helsinki, kaavoituksen ja asuntosuunnittelun kytkentää kestävän ja kehittyvän asuntotuotannon edistäjänä käsittelevään väitöskirjatyöhön Englannissa, Otto-Iivari Meurmanin rahastosta 16 000

Tekn. tohtori Aino Niskanen ja arkkitehti Annukka Pietilä, Helsinki, Helsingin julkisivujen eläinaiheita esittelevän teoksen toteuttamiseen, Edith ja J. L. Mantilan rahastosta 9 000

Arkkitehti Tarja Nurmi, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, E. J. Vehmaksen rahastosta 10 000

Arkkitehti Johanna Ojanlatva ja arkkitehti Veikko Ojanlatva, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn ja opintomatkaan Yhdysvaltoihin, Huhtamäen rahastosta 6 000

Fil. lis., arkkitehti Pekka Passinmäki, Nokia, Heideggeria ja arkkitehtuuria käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Väinö Kohon rahastosta 16 000

Pietari-Säätiö, Helsinki, Pietarin Suomi-talon saneeraamiseen, Huhtamäen rahastosta 200 000

Puutarhataiteen seura ry ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry, Helsinki, moderneja teemoja 1900-luvun suomalaisessa puutarhataiteessa ja maisema-arkkitehtuurissa käsittelevän julkaisun tekemiseen, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta 14 000

Arkkitehti Johanna Raukko, Helsinki, opintomatkaan Japaniin, Walfrid ja Helmi Nuuttilan rahastosta 2 000

Arkkitehti Jenni Reuter, arkkitehti Saija Hollmén ja arkkitehti Helena Sandman, Helsinki, näyttely- ja esitelmämatkaan Australiaan, Paavo Koskisen rahastosta 10 000

Elokuvaohjaaja-valokuvaaja Rax Rinnekangas, Kisko, arkkitehtuurielokuvasarjan kuvausmatkoihin, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta 16 000

Arkkitehti Pirjo Sanaksenaho, Espoo, suomalaisia pientaloja ja asumisen ihanteita 1950-60 -luvuilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 16 000

Arkkitehti, tait. maisteri Tuomas Siitonen, Helsinki, kaupunkitilaa käsittelevän näyttelyn järjestämiseen, Edith ja J. L. Mantilan rahastosta 4 000

Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Helsinki, arkkitehtikilpailun toteuttamiseen, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 20 000

Teknillisen korkeakoulun arkkitehtikilta ry 100-vuotishistoriikin tekemiseen, Edith ja J. L. Mantilan rahastosta 12 000

Arkkitehti Veikko Vasko, Helsinki, arkkitehtiopiskelijoiden 1994-2006 Afrikkaan tekemien kenttätöiden julkaisuhankkeeseen 4 000

Kirjallisuus

Suomentaja Marja Alopaeus, Helsinki, suomennostyöhön, Juhani Kämpin rahastosta 16 000

Fil. lis. Satu Ekman, Helsinki, suomennostyöhön, Walfrid ja Helmi Nuuttilan rahastosta 14 000

Kirjailija Joel Haahtela, Kirkkonummi, kirjalliseen työskentelyyn, Niilo Kustaa Timosen rahastosta 16 000

Kirjailija-toimittaja Yousif Haddad, Kerava, kirjalliseen työskentelyyn, Huhtamäen rahastosta 4 000

Kirjailija Pirjo Hassinen, Jyväskylä, kirjalliseen työskentelyyn, Kauko Kulan rahastosta 16 000

Kirjailija Markku Hoikkala, Salo, kirjalliseen työskentelyyn, Eino Niinisen rahastosta 16 000

Fil. maisteri Virpi Hämeen-Anttila, Vantaa, kirjalliseen työskentelyyn, Väinö Kohon rahastosta 7 000

Kirjailija Karo Hämäläinen, Helsinki, kirjalliseen työskentelyyn, Irja ja Toivo Hamusen rahastosta 16 000

Kirjailija Timo Hännikäinen ja kirjailija Ville Hytönen, Helsinki, Maailman aforistikot -antologian toimittamiseen ja suomentamiseen 8 000

Suomentaja Tarja Härkönen, Helsinki, suomennostyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana 16 000

IBBY Finland, Espoo, suomalaista lastenkirjataidetta esittelevän näyttelyn järjestämiseen Bratislavassa, Huhtamäen rahastosta 4 700

Kirjailija Jyrki Ihalainen, Nokia, kirjalliseen työskentelyyn, Walfrid ja Helmi Nuuttilan rahastosta 14 000

Lehtimies Vasili Janalov, Ioshkar-Ola, Venäjä, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanin kääntämiseen ja julkaisemiseen niitymarin kielelle, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta 3 000

Valtiot. lis. Katriina Järvinen, Helsinki, kirjalliseen työskentelyyn 6 000

Suomentaja Jukka Jääskeläinen, Janakkala, suomennostyöhön, Kauko Kulan rahastosta 16 000

Suomentaja Jaakko Kankaanpää, Turku, suomennostyöhön, Kannatusyhdistyksen yleisrahastosta 16 000

Fil. lis. Mervi Kantokorpi, Pohja, kirjallisuuskritiikin kirjoittamiseen, Kaaperi Kivialhon rahastosta 16 000

Fil. maisteri Sari Karhulahti, Helsinki, suomennostyöhön, Huhtamäen rahastosta 16 000

Kirjailija Reija Kaskiaho, Helsinki, kirjalliseen työskentelyyn, Lotta Horman rahastosta 16 000

Suomentaja Ville Keynäs, Helsinki, suomennostyöhön, Ingrid ja Ewald Hentun rahastosta 8 000

Suomentaja Kari Klemelä, Sauvo, suomennostyöhön, Vilho Rossin rahastosta 16 000

Fil. maisteri Juha-Pekka Koskinen, Hämeenlinna, kirjalliseen työskentelyyn, Ingrid ja Ewald Hentun rahastosta 5 000

L. Onervan seura, Helsinki, esityksen toteuttamiseen, Ingrid ja Ewald Hentun rahastosta 5 000

Suomentaja Titta Leppämäki, Tampere, kirjalliseen työskentelyyn, Gummeruksen rahastosta 5 000

Suomentaja Satu Leveelahti, Pirkkala, suomennostyöhön, Gummeruksen rahastosta 16 000

Kirjailija Rosa Liksom, Helsinki, kirjalliseen työskentelyyn 16 000

Kirjailija Maritta Lintunen, Jyväskylä, kirjalliseen työskentelyyn, Juuranto-rahastosta 16 000

Lukukeskus - Läscentrum, Helsinki, Lukemisen ilo ja lohtu -hankkeeseen, Harry Hendusen rahastosta 80 000

Kirjailija Hannu Niklander, Karkkila, kirjalliseen työskentelyyn, Kannatusyhdistyksen yleisrahastosta 16 000

Kirjailija Harri Närhi, Helsinki, kirjalliseen työskentelyyn, Huhtamäen rahastosta 16 000

Kirjailija Kreetta Onkeli, Helsinki, kirjalliseen työskentelyyn, Huhtamäen rahastosta 8 000

Kirjailija Jusa Peltoniemi, Pohja, kirjalliseen työskentelyyn 16 000

Kirjailija Sari Peltoniemi, Lempäälä, kirjalliseen työskentelyyn, Olli Arrakosken muistoapurahana 8 000

Kirjailija Veronica Pimenoff, Helsinki, kirjalliseen työskentelyyn, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Kirjayhtymä Oy:n rahastosta 16 000

Kirjailija Joni Pyysalo, Turku, kirjalliseen työskentelyyn, Kannatusyhdistyksen yleisrahastosta 8 000

Kirjailija, valtiot. maisteri Tuula Mai Salmela, Helsinki, kirjalliseen työskentelyyn 10 000

Suomentaja Heikki Salojärvi, Vantaa, suomennostyöhön, Paavo ja Adolfiina Luostarisen rahastosta 16 000

Sanataideyhdistys Yöstäjä ry, Tampere, alueellisen sanataidekoulun perustamiseen 11 000

Kirjailija Jouko Sirola, Porvoo, kirjalliseen työskentelyyn 16 000

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, Helsinki, Mikael Agricola -palkinnon 50-vuotisjuhlajulkaisun tekemiseen 3 000

Suomen PEN, Helsinki, Keski-Aasian naiskirjailijakokouksen järjestämiseen 7 000

Kirjailija Petri Tamminen, Asikkala, kirjalliseen työskentelyyn 16 000

Kirjailija Esko-Pekka Tiitinen, Outokumpu, kirjalliseen työskentelyyn, Kirjayhtymä Oy:n rahastosta 16 000

Kirjailija Tuomas Timonen, Helsinki, kaunokirjalliseen työskentelyyn, Leo ja Regina Wainsteinin rahastosta 16 000

Kirjailija Jouni Tossavainen, Kuopio, kirjalliseen työskentelyyn, Kannatusyhdistyksen yleisrahastosta 16 000

Kirjailija Ulla Vaarnamo, Tampere, kirjalliseen työskentelyyn, Kauko Kulan rahastosta 16 000

Fil. maisteri Johanna Venho, Espoo, kirjalliseen työskentelyyn, Eeva Rauhankallion rahastosta 16 000

Kirjailija Caj Westerberg, Dragsfjärd, kirjalliseen työskentelyyn, Kauko Kulan rahastosta 16 000

Kuvataiteet

Kuvataiteilija Timo Aarniala, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Kannatusyhdistyksen yleisrahastosta 8 000

MFA Adel Abidin, Helsinki, näyttelyn järjestämiseen 16 000

Sarjakuvataiteilija Keijo Ahlqvist, Kiikala, karttuvan sarjakuvanteon wikipedian rakentamiseen, Huhtamäen rahastosta 15 000

Kuvataiteilija Teija-Tuulia Ahola, Tampere, taiteelliseen työskentelyyn, Huhtamäen rahastosta 16 000

Kuvatait. maisteri Jasmin Anoschkin, Kerava, taiteelliseen työskentelyyn, Kannatusyhdistyksen yleisrahastosta 9 000

Tait. maisteri Minka Argillander, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Stig Baumgartner, Helsinki, maalauksen rakenteen ja ajallisuuden suhdetta käsitteleviin tohtorinopintoihin 10 000

BWA Office of Artistic Exhibitions, Katowice, näyttelyn toteuttamiseen 16 000

Kuvanveistäjä Markus Copper, Berliini, näyttelyn järjestämiseen, Arvo Vehviläisen rahastosta 16 000

Kuvatait. maisteri Petri Eskelinen, Helsinki, näyttelyiden järjestämiseen ja materiaalihankintoihin, Kannatusyhdistyksen yleisrahastosta 3 300

Mere Eskolin, Tuusula, kuvanveistäjä Veikko Eskolinin veistosten entisöintiin, Paavo Koskisen rahastosta 10 000

Mediataiteilija Jari Haanperä, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn 16 000

Kuvataiteilija AMK Markku Haanpää, Turku, työhuoneen perustamiseen ja materiaalien hankintaan, Huhtamäen rahastosta 1 500

Tait. maisteri Terike Haapoja, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Tait. maisteri Bo Haglund, Sipoo, taiteelliseen työskentelyyn, M. S. Elomaan rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Kaarina Haka, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn 6 000

Kuvatait. maisteri Kaisaleena Halinen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Tiina Hallakorpi, Joensuu, taiteelliseen työskentelyyn 8 000

Halosten Museosäätiö, Lapinlahti, kuvanveistäjä Eemil Halosen teosten kuntokartoitukseen, konservointiin ja näyttelyyn, Otto Isojärven rahastosta 20 000

Mediataiteilija Jukka Hautamäki, Turku, taiteelliseen työskentelyyn 3 500

Tait. maisteri Maarit Hedman, Espoo, näyttelyn järjestämiseen, Aino Hausmannin rahastosta 4 000

Kuvataiteilija Jussi Heikkilä, Jyväskylä, näyttelyiden järjestämiseen, Arvo Vehviläisen rahastosta 10 000

Kuvataiteilija Jaakko Heikkinen, Iisalmi, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Tait. maisteri Samuli Heimonen, Kangasniemi, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 10 000

Kuvataiteilija Hannaleena Heiska, Vantaa, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 12 000

Kuvanveistäjä Helena Hietanen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn ja jatkokoulutukseen, Juhani Kirpilän rahastosta 15 000

Kuvataiteilija Jaakko Himanen, Tampere, taiteelliseen työskentelyyn, Paavo Koskisen rahastosta 8 000

Kuvataiteilija Marjatta Holma, Turku, taiteelliseen työskentelyyn 5 000

Kuvataiteilija AMK Sanna Hukkanen, Joensuu, sarjakuvaprojektin toteuttamiseen Tansaniassa 7 000

Kuvatait. maisteri Päivi Häkkinen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Juha van Ingen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 9 000

Kuvatait. maisteri Petra Innanen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

M.A. Naoji Ishiyama, Jyväskylä, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 6 000

Kuvatait. maisteri Hanna Jaanisoo, Pirkkala, taiteelliseen työskentelyyn, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Arvo Vehviläisen rahastosta 16 000

Taiteilija Marja de Jong, Haukivuori, taiteellisten projektien toteuttamiseen, Walfrid ja Helmi Nuuttilan rahastosta 28 000

Tait. maisteri Jussi Kaakinen, Helsinki, sarjakuvan piirtämiseen, Huhtamäen rahastosta 4 800

Taidemaalari Marika Kaarna, Porvoo, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Taidemaalari Janne Kaitala, Porvoo, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 7 000

Kuvataiteilija Mikko Kallio, Tampere, taiteelliseen työskentelyyn, Paavo Koskisen rahastosta 16 000

Taidegraafikko Päivikki Kallio, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Marja Kanervo, Helsinki, poistamalla tehdyn teoksen työvaiheiden dokumentointiin 11 000

Tait. maisteri Hanna Kantokorpi, Helsinki, tohtorintutkintoon liittyvään näyttelytoimintaan, Herman ja Vilhelmiina Koposen rahastosta 16 000

Kuvanveistäjä Harald Karsten, Jyväskylä, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen, M. S. Elomaan rahastosta 16 000

Tait. maisteri Otto Karvonen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Tait. maisteri Haruka Kashima, Helsinki, näyttelyn järjestämiseen 2 300

Kuvataiteilija Jouko Korkeasaari, Oulainen, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 2 000

Kuvataiteilija Jukka Korkeila, Helsinki, näyttelyiden järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 12 000

Taidemaalari Sami Korkiakoski, Vantaa, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Matti Koskela, Lahti, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 5 000

Tait. maisteri Anne Koskinen, Pori, taiteelliseen työskentelyyn, Paavo Koskisen rahastosta 12 000

Kustannus Oy Taide KT, Helsinki, lehden kehittämistyöhön, Huhtamäen rahastosta 35 000

Kuvataiteilija Emma Kyllönen, Vantaa, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 15 000

Tait. kand. Reijo Kärkkäinen, Kuopio, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvanveistäjä Marjo Lahtinen-Tapper, Jaala, retrospektiivisten näyttelyiden järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 4 000

Taidemaalari Tiina Laitanen, Espoo, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen, Paavo Koskisen rahastosta 8 000

Kuvanveistäjä Irma Laukkanen, Kotka, taiteelliseen työskentelyyn, Edith ja J. L. Mantilan rahastosta 7 000

Tait. maisteri Henrika Lax, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen, Huhtamäen rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Johanna Lecklin, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn ja jatko-opintoihin, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Sarjakuvataiteilija Mika Lietzen, Turku, taiteelliseen työskentelyyn 16 000

Kuvataiteilija Nea Lindgren ja kuvataiteilija Sándor Vály, Helsinki, näyttelyn järjestämiseen 4 100

Maecenas Kilta nuorten taiteilijoiden tukemiseen, hakemuksetta, Kuvataiderahastosta 2 600

Mehiläispesä ry, Helsinki, Galleria Huudon toimintaan, Paavo Koskisen rahastosta 10 000

Kuvataiteilija AMK Eero Merimaa, opettaja Erik Mäkinen ja kuvataiteilija Raimo Jaatinen, Turku, kansainvälisen mitalitaiteen symposiumin järjestämiseen 6 000

Muu ry, Helsinki, kansainväliseen performanssitaiteen festivaalille osallistumiseen 20 000

Kuvataiteilija Kaija Mäenpää, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 12 000

Taidemaalari Jarmo Mäkilä, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvatait. kand. Rauha Mäkilä, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Päivätär Eskolan rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Tea Mäkipää, Mäntyharju, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvatait. maisteri Lotta Määttänen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Tait. maisteri Susana Nevado ja tait. maisteri Minna Sjöholm, Turku, ryhmänäyttelyn järjestämiseen 3 000

Kuvataiteilija AMK Umppa Niinivaara, Turku, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Erkka Nissinen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn 16 000

Taidegraafikko Marjatta Nuoreva-Westerberg, Dragsfjärd, taiteelliseen työskentelyyn, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Nykykulttuuriyhdistys Suunnitelma B, Turku, av-laitteiden hankintaan 3 000

Kuvatait. maisteri Maija Närhinen, Helsinki, maalatun kuvan todellisuussuhdetta käsittelevään tohtorintutkintoon, Herman ja Vilhelmiina Koposen rahastosta 16 000

Kuvatait. maisteri Antti Oikarinen, Loppi, taiteelliseen työskentelyyn, Arvo Vehviläisen rahastosta 16 000

Oranki Art ry, Pello, workshopin ja näyttelyiden järjestämiseen, Huhtamäen rahastosta 8 000

Osuuskunta Forum Box, Helsinki, taiteelliseen toimintaan, Paavo Koskisen rahastosta 10 000

Taidemaalari Mikko Paakkola, Turku, taiteelliseen työskentelyyn, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvatait. maisteri Kukka Paavilainen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Päivätär Eskolan rahastosta 16 000

Taidemaalari Kimi Pakarinen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Huhtamäen rahastosta 16 000

Kuvataiteilija AMK Jouni Partanen ja Poor Artists in Residence -työryhmä, Lahti, performanssien järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 6 500

Kuvataiteilija Paavo Paunu, Rauma, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Markus Perälä, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Kuvataiderahastosta 16 000

Kuvatait. maisteri Liisa Pesonen, Kauniainen, näyttelyn järjestämiseen, Paavo Koskisen rahastosta 10 000

Kuvanveistäjä Laila Pullinen Ramsay, Helsinki, taiteellista elämäntyötä käsittelevään kirjalliseen työskentelyyn, eminentia-apurahana, Reino Kontolan rahastosta 20 000

Kuvataiteilija Marja Purto ja Biblioteko-ryhmä, Joensuu, taiteelliseen toimintaan, Paavo Koskisen rahastosta 10 000

Kuvataiteilija AMK Synnöve Rabb, Helsinki, paratiisikäsityksiä ja ideaaleja Iranissa käsittelevään taiteelliseen tutkimukseen 2 000

Rajataide ry, Tampere, gallerian laajennukseen ja työtilojen kunnostamiseen 5 000

Sarjakuvataiteilija Ville Ranta, Oulu, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Taiteilija Jyrki Riekki, Vantaa, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen, Kari S. Tikan muistoapurahana 16 000

Tait. maisteri Miia Rinne, tait. maisteri Piia Rinne ja muusikko, säveltäjä Tapani Rinne, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen 5 000

Kuvatait. maisteri Markus Rissanen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juho Rissasen rahastosta 16 000

Valokuva- ja mediataiteilija Mark Roberts, Rovaniemi, taiteelliseen työskentelyyn 16 000

Kuvataiteilija Jenni Rope, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, Juhani Kirpilän rahastosta 8 000

Kuvataiteilija Jukka Rusanen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn 10 000

Tait. maisteri Charles Sandison, Tampere, taiteelliseen työskentelyyn 16 000

Fil. tohtori Kimmo Sarje, Helsinki, arkkitehti ja taiteilija Heimo Riihimäen litografia-näyttelyn järjestämiseen 4 500

Kuvataiteilija Alli Savolainen, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvataiteilijat Anne Siirtola ja Kaisu Paavilainen, Karkkila, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen, Juhani Kirpilän rahastosta 16 000

Kuvataiteilija Johanna Sipilä, Helsinki, taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalikuluihin 3 000

Kuvanveistäjä Anneli Sipiläinen, Hausjärvi, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyluettelon laatimiseen, Arvo Vehviläisen rahastosta 7 000

Kuvataiteilija Jyrki Siukonen, Tampere, taiteelliseen työskentelyyn, Arvo Vehviläisen rahastosta 16 000