Yritykset: Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta

Teollisuus: Tältä näyttää maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­ton apu­ra­hat, osa 1

Suomen Kulttuurirahaston apurahat vuonna 2003.TIEDEHumanistiset tieteet:21.

Suomen Kulttuurirahaston apurahat vuonna 2003.

TIEDE

Humanistiset tieteet:

21. Prikaatin Perinneyhdistys ry, Helsinki, Öykköstenvaaran päätaisteluaseman kunnostamiseen ja muistonäyttelyn toteuttamiseen 14 000, fil. maisteri Tiina Aalto, Vantaa, paikannimien käyttöä kaupunkiympäristössä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Eva Ahl, Helsinki, pohjoismaisia kansallisia pyhimyksiä historiankirjoituksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 4 000, fil. maisteri Eva Ahl, Helsinki, Pyhän Birgitan 700-juhlavuoden esitteen aikaansaamiseen 2 000, fil. tohtori Pirjo Ahokas ja fil. tohtori Marja-Leena Hakkarainen, Turku, paikkaa, etnisyyttä ja sukupuolta uudessa yhdysvaltalaisessa ja saksalaisessa naiskirjallisuudessa käsittelevään tutkimukseen 14 000, psykol. tohtori Jyrki Ahveninen, Helsinki, kognitiivisen toiminnan spatiotemporaalista mallintamista eri aivotutkimusmenetelmillä käsittelevään tutkijavierailuun Yhdysvalloissa 7 000, professori Timo Airaksinen, Helsinki, filosofiseen tutkimukseen ammattietiikan perusteista Australiassa 10 000, fil. lis. Outi Alanko-Kahiluoto, Helsinki, Maurice Blanchot’n tuotantoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, hum. kand. Riikka Alvik ja työryhmä, Helsinki, Nauvon ulkosaariston keskiaikaisen haaksirikkopaikan tutkimukseen 15 000, dosentti Pauli Annala ja teol. tohtori Taneli Kukkonen, Pyhäselkä, Tähtitiede ja filosofien taivas -teoksen kirjoittamiseen 14 000, fil. maisteri Saku Bucht, Kajaani, mikrotonaalisia säveljärjestelmiä käsittelevään lisensiaattityöhön 6 000, tait. maisteri Saara Cantell, Helsinki, lyhytelokuvaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Mikko Carlson, Turku, seksuaalista identiteettiä ja tilan kokemista suomalaisessa kirjallisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. lis., dipl.ins. Iouri Chikalov, Venäjä, Vienan Karjalan historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, teol. tohtori Otfried Czaika, Tukholma, luterilaisen hautauspuheen syntyä käsittelevään tutkimukseen, toisen vuoden apurahana 14 000, teol. maisteri Sari Dhima, Helsinki, Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen alttaritilaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, psykol. kand. Virginija Dzvonkaite-Koivula, Tampere, monikielisyyden psykologisia aspekteja käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Pasi Enges, Pori, saamelaista kertomusperinnettä käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, yleisesikuntakomentaja Ove Enqvist, Helsinki, rannikkopuolustusalueiden hallintaa Suomessa vuodesta 1809 käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 4 000, fil. tohtori Liisa Enwald, Helsinki, Helvi Juvosen runoutta käsittelevän tutkimuksen loppuunsaattamiseen 14 000, professori Seppo Ervasti, everstiluutnantti evp. Pekka Rapila ja valtiot. maisteri Jaakko Vesanen, Vantaa, Suomen sotien perinnetiedon jakamiseen koululaisille ja nuorisolle 30 000, fil. maisteri Anton Eskola, Helsinki, urbaaneja liberaaleja vähemmistöjä käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. tohtori Riikka Forsström, Turku, ylellisyyttä ja kuluttamista 1700-luvun Ranskassa käsittelevään tutkimukseen 14 000, fil. maisteri Vesa Guttorm, Kautokeino, pohjoissaamen relatiivisanojen gii, guhte ja mii valintaa henkilöreferenssissä käsittelevään väitöskirjatyöhön 16 000, Ph.D. Karin Hallas-Murula, Tallinna, Suomen ja Viron arkkitehtuurikontakteja käsittelevään tutkimukseen 5 000, toimittaja Raila Halmetoja ja työryhmä, Helsinki, romanien lauluperinteen dokumentointiin 16 000, fil. maisteri Erja Hannula, Helsinki, välimerkittämisen ei-kieliopillisia merkityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 15 000, fil. maisteri Jari Hanski, Helsinki, suomalaisten suhtautumista juutalaisiin 1918-1944 käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Elina Hartikainen, Helsinki, afrobrasilialaista candomblé-uskontoa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, valtiot. maisteri Juha Hatamaa, Vantaa, konventioiden mallintamista käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, psykol. maisteri Annamari Heikkilä, Espoo, yliopisto-opintojen etenemistä ja viivästymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, mus. lis. Leena Heikkilä, Espoo, Holger Fransmanin elämäkertaan väitöskirjatyönä 5 000, fil. maisteri Niini Heinonen, Helsinki, postmodernismia ja tekstien ja maailmojen moninaisuutta Monika Fagerholmin Diivassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, dosentti Sara Heinämaa, Helsinki, fenomenologian tieteellisen kokouksen järjestämiseen 7 500, fil. maisteri Elisa Heinämäki, Helsinki, Georges Bataillen ajattelua käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, valtiot. maisteri Meri Herrala, Helsinki, kulttuurin valvontaa ja neuvostojärjestelmän vakiinnuttamista 1936-1953 käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, teol. maisteri Minna Hietamäki, Helsinki, konsensuksen käsitettä ekumeenisessa kanssakäymisessä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, tait. maisteri Minna Hiitola, Raahe, nykykansantaiteen ympäristöteoksia ja -taiteilijoita käsittelevään väitöskirjatyöhön 8 500, fil. maisteri Irma Hirsjärvi, Jyväskylä, tieteiskirjallisuuden harrastajia Suomen kirjallisen kentän vaikuttajina käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, kasvatust. maisteri Helena Hirvonen, Joensuu, Suomen mielisairaanhoitoa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, HYY:n elokuvaryhmä ry, Helsinki, elokuvasensuuri-luentosarjan järjestämiseen 1 800, fil. tohtori Osmo Hyytiä, Helsinki, tutkimukseen Englannin ulkoministeriön arkistossa 2 000, fil. maisteri Niina Hämäläinen, Luxemburg, Elias Lönnrotin Kalevalan Kullervo-runojen tekstualisaatiokehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. lis. Riku Hämäläinen, Kirkkonummi, Pohjois-Amerikan tasankointiaanien kilpiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, fil. lis. Kirsi Hänninen, Jyväskylä, museoiden ympäristökasvatusta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. tohtori Tuula Hökkä, Helsinki, suomalaisen modernismin naislyriikan poetiikkoja käsittelevään tutkimukseen 14 000, mus. maisteri Sanna Iitti, Helsinki, musiikkitieteen jatko-opintoihin Yhdysvalloissa, neljännen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Oona Ilmolahti, Helsinki, kansakouluja työväenyhteisön aatteellisena muokkaajana 1900-luvun alusta 1930-luvulle käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, tait. maisteri Sonja Iltanen, Helsinki, suurten ikäluokkien ikääntymistä ja teollista naistenvaatesuunnittelua käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, International Students of History Association-Helsinki ry, Helsinki, kansainvälisen historianopiskelijoiden konferenssin järjestämiseen 6 000, fil. lis. Susanna Itäkare, Tampere, katolisten luostarisisarten sukupuolitettuja esityksiä 1900-luvun romaaneissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 4 000, fil. maisteri Eija Jokinen, Tampere, saksan kielen deiktisiä suunnan adverbeja ja niiden suomenkielisiä vastineita käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 7 000, fil. maisteri Elina Jokinen, Jyväskylän MLK, kirjallisuuden julkista tukea kirjailijoiden näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. tohtori Teppo Jokinen, Pälkäne, Johannes Öhquistin Suomen taidetta ja sen historiaa käsittelevien julkaisujen tutkimiseen 6 500, teol. maisteri Jutta Jokiranta, Vantaa, Qumranin psalmikommentaaria käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000, fil. maisteri Michael Jonas, Helsinki, saksalaisen diplomaattikunnan selviytymisstrategioita käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, Juminkeko-Säätiö, Kuhmo, Vienan Karjalan Paanajärven kylän restaurointi- ja kunnostushankkeeseen, nelivuotisen hankkeen kahtena ensimmäisenä eränä 68 000, fil. maisteri Pekka Junkala, Jyväskylä, tilan kulttuurisia ulottuvuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, kasvatust. tohtori Aini-Kristiina Jäppinen, Jyväskylä, tutkimukseen vieraskielisen opetuksen vaikutuksesta ajatteluun ja oppimiseen 14 000, fil. maisteri Michael Jääskeläinen, Helsinki, kulttuurisidonnaisten alluusioiden kääntämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Tero Kainlauri, Joensuu, suomen kielen kausaali-ilmauksien semantiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Tarja Kakko, Kaarina, uskonnollista kasvatusta yhteiskunnallisessa murroksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 5 000, kanslianeuvos Heikki Kallio, Helsinki, Viron tiedemaailmaa ja sen yhteyksiä Suomeen vuoteen 1991 käsittelevään tutkimukseen 4 000, dosentti Arja Karivieri, Tampere, Arethousan varhaiskristillisen kirkon mosaiikkien konservointiin ja suojeluun, suojakatoksen rakentamiseen ja seinämuurien restaurointiin 35 000, Karjala-tietokantasäätiö, Mikkeli, luovutetun Karjalan kirkonkirjoja koskevan tiedonhakujärjestelmän toteuttamiseen 15 000, fil. tohtori Kauko Karjalainen, Helsinki, Suomen historiallisen soittokuntaohjelmiston kokoamiseen kirjasarjaksi, toisen vuoden apurahana 5 000, Karjalan Liitto ry, Helsinki, murreseminaarin järjestämiseen 5 000, fil. lis. Antero Karttunen, Helsinki, viulutaiteilija Anja Ignatiuksen elämäkerran kirjoittamiseen 10 000, fil. maisteri Kati Katajisto, Helsinki, Ernst Gustaf von Willebrandia ja hänen sosiaalisia verkostojaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, yhteiskuntat. maisteri Jari Kaukua, Helsinki, 1000-1200-luvun Aristoteles-tulkintoja käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, diplom-Germanist Eva Kauppi, Pori, kieli- ja kulttuurikurssille osallistumiseen 1 500, valtiot. maisteri Laura Kauppila, Helsinki, historian käyttöä ja menneisyydenhallintaa kommunismista demokratiaan siirryttäessä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. lis. Markku Kekäläinen, Helsinki, urbaania kokemusta James Boswellin tuotannossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, kasvatust. maisteri Suvi-Päivikki Kettula, Espoo, käsityötaidon ontologiamallia käsittelevään väitöskirjatyöhön 6 000, fil. maisteri Harri Kettunen, Orimattila, maya-intiaanien maailmankuvaa esikolumbiaanisella ajalla käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 14 000, fil. maisteri Harri Kilpi, Helsinki, englantilaisen elokuvan historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Kaarina Kilpiö, Pukkila, suomalaisen mainoselokuvan musiikillisia elementtejä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, teol. maisteri Severin Kitanov, Wilmington, fruitio-käsitteen analyysia käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, tait. maisteri Giedre Kligyte, Helsinki, yhteisöllistä oppimista visuaalisen kerronnan näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, kauppat. maisteri, valtiot. maisteri Tarja Knuuttila, Helsinki, representaation kriisiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 14 000, fil. maisteri Riitta Kormano, Turku, Suomen sotamuistomerkkejä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Eveliina Korpela, Riihimäki, lääkärin ja potilaan vuorovaikutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Kaisu Kortelainen, Joensuu, Penttilän sahayhteisöä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Mervi Koskela Vasaru, Trondheim, Bjarmalandia kirjallisten lähteiden valossa käsittelevään väitöskirjatyöhön 4 000, toimitusjohtaja Markku Koski, TTM, toimitusjohtaja Martti Vuorio ja projektipäällikkö Anu Perttunen, Kärsämäki, Kärsämäen vanhan pappilan ja meijerin alueen kulttuuriympäristön kehittämiseen 20 000, fil. maisteri Lari Kotilainen, Helsinki, suomen kielen konstruktioiden käyttöä ja kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Jaakko Kuorikoski, Helsinki, kausaliteettia ja tieteellistä selittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. tohtori Tuulikki Kurki, Joensuu, Karjalan suomenkielisiä kirjailijoita käsittelevään tutkimukseen 10 000, fil. tohtori Altti Kuusamo, Helsinki, suojelusenkelikuvia 1600-luvun alun Italiassa käsittelevään tutkimukseen 5 000, valtiot. maisteri Anu Kuusela, Helsinki, moraalifilosofian perusteita käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 800, psykol. maisteri Anneli Kylliäinen, Tampere, autistisesti käyttäytyvien lasten kasvojen ja katseen suunnan prosessointia käsittelevään väitöskirjatyöhön 6 000, valtiot. maisteri Aappo Kähönen, Helsinki, Suomen liikkumatilan muutosta Neuvostoliiton näkökulmasta vuosina 1956-1959 käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, Kärkijoukkue Oy, Pyhtää, Suomen Sodat 1939-45 -multimediahankkeeseen 80 000, fil. maisteri Mikko Laaksonen, Turku, postmodernin tilanteen kokemuksen kuvausta pohjoismaisessa ja yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Sofia Lahti, Turku, Suomen keskiajan pyhäinjäännösperinnettä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. kand. Tapani Laine, Tampere, Mihail Bahtinin etiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 15 500, fil. maisteri Karita Laisi, Mäntsälä, väitöskirjatyöhön liittyvään aineistonkeruumatkaan Boliviaan 3 000, fil. maisteri Kari Laitinen, Helsinki, Suomen Ruotsin vallan ajan lopun sotilasmusiikkia käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. tohtori Maarit Laitinen, Helsinki, uskonnollista transnationalismia käsittelevään tutkimukseen 14 000, fil. maisteri, valtiot. lis. Liisa Lampi, Espoo, itsepetosta länsimaisessa draamassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000, valtiot. maisteri Outi Lauhakangas, Helsinki, sananlaskujen sosiaalipsykologiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. tohtori Ildikó Lehtinen ja työryhmä, Helsinki, kansatieteelliseen kenttätyöhön Marinmaalla 10 000, fil. maisteri Johanna Lehto-Vahtera, Lieto, suomalaisia henkilömuseoita ja muistohuoneita käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Simo Leisti, Tampere, totalitaarisen yhteiskuntajärjestelmän ja tieteellisen keskustelun välistä suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, psykol. maisteri Tuulia Lepistö, Espoo, kuuloinformaation käsittelyä autismikirjon sairauksissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Antti Leppänen, Espoo, eteläkorealaisia pienyrityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Ilkka Levä, Helsinki, poliisikulttuurin psykohistoriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Esa Lilja, Helsinki, heavyrock-musiikin musiikkianalyysiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, valtiot. maisteri Klaus Lindgren, Helsinki, Suomen suuriruhtinaanmaan säätyläistön kielenvaihdoksia ruotsista suomeen käsittelevään väitöskirjatyöhön 10 000, fil. maisteri Soile Loukusa, Oulu, Asperger-lasten pragmaattista ymmärtämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, teol. maisteri, fil. maisteri Pekka Lund, Helsinki, vieraan kulttuurin keskellä koettua uskonnollista ja maailmankatsomuksellista kriisiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. lis. Markus Lång, Helsinki, psykoanalyyttisen musiikintutkimuksen tieto-opillisia ongelmia käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Harry Lönnroth, Tampere, Tammisaaren kaupungin tuomiokirjaa 1678-1695 käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000, fil. maisteri Olli Löytty, Tampere, suomalaisen lähetyskirjallisuuden pakanuuden kuvauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Henna Makkonen-Craig, Espoo, puhutun ja kirjoitetun suomen kielen suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. tohtori Risto Marjomaa ja dosentti Holger Weiss, Helsinki, Kominternin yhteyksiä Afrikkaan 1920-30 luvuilla käsittelevään tutkimukseen 14 000, fil. lis. Airi Markkanen, Joensuu, etnisyyden merkityksiä Suomen romaninaisten elämän kulussa käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 7 000, fil. tohtori Dario Martinelli, Vantaa, monitieteelliseen eurooppalaista luontosuhdetta käsittelevään tutkimukseen 14 000, fil. maisteri Mira Matikkala, Helsinki, Intiaa koskevaa anti-imperialistista keskustelua Englannissa 1860-1895 käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Iliana Mejias, Helsinki, taideoppikirjan kirjoittamiseen 7 000, valtiot. tohtori Tuomo Melasuo, Tampere, Algerian poliittista historiaa koskevan tutkimuksen saattamiseen ranskaksi julkaistavaan muotoon 5 000, fil. kand. Jukka Miettinen, Helsinki, Kaakkois-Aasian kuvataiteen ja teatteri-ilmaisun rinnakkaisuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, tait. maisteri Satu Miettinen, Helsinki, käsityöläisnaisen ja matkailun suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri, kauppat. maisteri Tuija Mikkonen, Vaasa, teollisuusrakentamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Åsa Mitts, Helsinki, tuontisanoja ruotsalaisissa ja suomenruotsalaisissa sanomalehdissä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, teol. maisteri Miia Moisio, Helsinki, talvi- ja jatkosodan rintamakokemuksista selviytymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Outi Montonen-Guillou, Helsinki, ranskan kielen graafista systeemiä 1500-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, M.A. Kathleen Moore, Helsinki, puheen sujuvuutta ja kommunikatiivisten vihjeiden transkriptiota käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000, Musica Fennica ry, Helsinki, suomalaisen 1700- ja 1800-lukujen vaihteen piano- ja viulumusiikin toimittamiseen ja äänittämiseen 9 000, fil. lis. Maarit Mutta, Turku, ranskan kielen oppijoiden kirjallista sujuvuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, psykol. maisteri Hanni Muukkonen-van der Meer, Helsinki, metataitojen kehittymistä verkko-oppimisympäristössä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, valtiot. maisteri Pekka Mäkelä, Helsinki, kollektiivista vastuuta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Päivi Mäkirinta, Turku, kansakunnan fiktiivistä rakentumista Louis-Ferdinand Célinen ja Louis Aragonin romaaneissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Johanna Mälkki, Helsinki, lisensiaattityöhön liittyvään aineistonkeruumatkaan ja tutkimuksen materiaalikuluihin 3 500, fil. maisteri Jana Möller, Helsinki, asumisen sanastoa saksan ja suomen kielissä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, valtiot. maisteri Kari Nevalainen, Helsinki, auttamisvelvollisuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, teol. maisteri Jussi Niemelä, Helsinki, genetiikan ja länsimaisten valtakirkkojen suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, fil. lis. Susanna Niiranen, Jyväskylä, eteläranskalaisten naistrubaduurien hyve-käsityksiä keskiajalla käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, valtiot. maisteri Niko Noponen, Helsinki, rankaisemista, kielteisiä tunteita ja moraalikonflikteja käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 800, konservaattori Siukku Nurminen, Helsinki, nykytaiteen materiaalitekniseen tutkimukseen ja menetelmien kehittämiseen 14 000, fil. maisteri Harri Nyman, Helsinki, saaristokulttuurin muutosta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, teol. maisteri Ari Ojell, Mäntsälä, klassisen kolminaisuusopin ja antropologian välistä suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, valtiot. kand. Juha Olavinen, Helsinki, II maailmansodan jälkeistä kansalais- ja vaihtoehtoliikkeiden historiaa käsittelevän kirjan tekemiseen 10 000, valtiot. maisteri Sami Paavola, Helsinki, keksimistä ja tiedon luomisen malleja käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 15 500, tait. kand. Katriina Pajunen, Helsinki, digitaalista lavastusta käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000, fil. maisteri Johanna Pakkanen, Helsinki, väkivaltaisten naisten kulttuurisia representaatioita käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, M.A. Triinu Palo, Tartto, itämerensuomalaisten kielten monikkosanoja käsittelevään väitöskirjatyöhön 2 500, fil. tohtori Asko Parpola ja työryhmä, Helsinki, sanskrit-konferenssin järjestämiseen 5 000, fil. maisteri Annika Pasanen, Helsinki, vienankarjalan ja inarinsaamen revitalisaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön 15 000, professori Erkki Pekkilä, fil. tohtori Minna Riikka Järvinen ja hum. kand. Karoliina Kantelinen, Helsinki, kansanmusiikin oppihistorian ja alkutekstien tekemiseen 25 000, psykol. lis. Kaisa Peltomaa, Järvenpää, oppimisvaikeuksien kuntoutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön Yhdysvalloissa, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. lis. Milla Peltonen, Tampere, 1960- ja 1970-luvun suomalaista jälkirealistista romaania käsittelevään väitöskirjaan 14 000, fil. maisteri Clara Petrozzi-Stubin, Espoo, perulaista orkesterimusiikkia käsittelevään väitöskirjatyöhön, matka-apurahana 1 000, fil. maisteri Susanna Pettersson, Helsinki, taiteen julkista keräilyä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, Pietari-säätiö, Lahti, Mannerheim-näyttelyn järjestämiseen Pietarissa ja Moskovassa 35 000, fil. lis. Irmeli Pihkala-Debarle, Pariisi, elokuvantekijä Teuvo Tuliota käsittelevään väitöskirjatyöhön Ranskassa 14 000, fil. lis. Mikko Piippo, Helsinki, fransiskaaniveljien myöhäiskeskiajalla laatimaa historiankirjoitusta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Outi Pikkanen, Turku, vieraan kielen oppimista ja kaksikielisyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Helena Pirttisaari, Espoo, Suomen romanikieltä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Kaarina Pitkänen, Helsinki, Elias Lönnrotin työtä uudissanojen muodostajana käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, Pro Daphne ry, Helsinki, saaristoketsi Daphnen restauroimis- ja museoimisprojektiin 4 000, psykol. maisteri Laura Pulkki, Espoo, sepelvaltimotaudin psykososiaalisia riskitekijöitä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 14 000, fil. maisteri Michaela Pörn, Vaasa, suomen kielen tunnekausatiiviverbejä käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000, fil. tohtori Jyrki Pöysä, Joensuu, retrospektiivisen kerronnan teoriaa käsittelevään tutkimukseen 10 000, fil. maisteri Ulla Rajala, Cambridge, arkeologisantropologisen artikkelin kirjoittamiseen ja aineiston keräämiseen Italiassa 6 000, fil. kand. Eija Rauske, Helsinki, kuva-aineiston hankkimiseen taidehistorian väitöskirjatyöhön 5 000, tait. lis. Olli Reijonen, Helsinki, brasilialaista sambarytmiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 6 000, Ph.D. Pauliina Remes ja työryhmä, Helsinki, minän filosofiaa antiikin ajattelussa käsittelevän kansainvälisen kollokvion järjestämiseen 5 000, teol. tohtori Hannele Repo, Helsinki, rippikoulunopettajien rippikoulu- ja konfirmaatiokäsityksiä käsittelevään tutkimukseen 7 000, fil. tohtori H.K. Riikonen ja työryhmä, Helsinki, Suomennoskirjallisuuden historia -teoksen kirjoittamiseen 44 000, toimittaja Jukka Rislakki ja kirjailija Anna Zigure, Latvia, kirjan kirjoittamiseen Krisjanis Berkisista ja Hilma Lehtosesta 8 000, fil. lis. Sannamaria Rojola, Turku, ihmisen ja koneen suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön Englannissa 4 000, taidekriitikko, kulttuuritoimittaja Jonni Roos, Helsinki, kriittisen arkkitehtuurivalokuvauksen edellytysten ja toimintastrategioiden tutkimiseen 7 000, professori Nina Roos, intendentti Maaretta Jaukkuri ja fil. maisteri Anders Kreuger, Helsinki, taidekriitikko Rita Roosin kootun kuvataidekritiikin postuumiin julkaisemiseen 8 000, fil. maisteri Kauko Rumpunen ja fil. tohtori Ohto Manninen, Helsinki, Suomen hallitusta ja talvisodan ratkaisuja käsittelevään tutkimukseen 4 000, fil. maisteri Marika Räsänen, Turku, sienalaisten fransiskaanimaallikoiden kaupunki-ihannetta myöhäiskeskiajalla käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Pajari Räsänen, Helsinki, metaforan käsitteeseen liittyviä paradokseja käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, fil. lis. Petri Räsänen, Tampere, Schopenhauerin ja Kantin filosofiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 8 000, fil. tohtori Sari Salin, Helsinki, saturnaalista dialogia suomalaisessa kirjallisuudessa käsittelevään tutkimukseen, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. kand. Eero Salmenkivi, Espoo, Platonin kasvatusfilosofiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, kasvatust. maisteri Jari Salminen, Helsinki, yksityisten oppikoulujen digitaalisen historiatietokannan tekemiseen 9 000, fil. maisteri Jenniliisa Salminen, Turku, venäläistä lastenkirjallisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 5 000, fil. kand. Leena Saraste, Helsinki, väitöskirjatyön viimeistelyyn 5 000, dosentti Lassi Saressalo, Tampere, näyttelykäsikirjoitusten ja oheiskirjojen tuottamiseen 8 000, teol. lis. Ari Savuoja, Oulu, ihmeen käsitettä uusimmassa anglosaksisessa uskonnonfilosofiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, psykologi Daniela Seeskari, Helsinki, lasten ja nuorten kuvataideterapiaa käsittelevään lisensiaattityöhön ja julkaisuun 10 000, fil. maisteri Mikko-Olavi Seppälä, Helsinki, Suomen työväenteattereiden poliittisuutta vuosina 1899-1922 käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, Seurasaarisäätiö, Helsinki, juhannusaiheisen perinnetietokannan toteuttamiseen 7 000, fil. maisteri Katja Seutu, Helsinki, runoilija Maila Pylkköstä käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, B.Sc. Juha Silvanto, Hämeenlinna, visuaalisen tietoisuuden hermostollista perustaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, teol. lis. Kaisa Sinikara, Vantaa, tietoyhteiskunnan ja digitalisoitumisen vaikutuksia kirjastonhoitajien maailmankuvaan käsittelevään väitöskirjatyöhön 10 000, fil. maisteri Joonas Sipilä, Helsinki, myöhäisroomalaista ja bysanttilaista hallintoa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Peter Stadius, Helsinki, espanjalaisten Pohjoismaakuvaa vuoden 1900 tienoilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. lis. Suvi Stolt, Turku, pienipainoisten keskosten varhaista kielenkehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, ekonomi Jan Strang, Helsinki, Venäläiset Suomen kartoittajina 1709-1945 -teoksen julkaisemiseen 15 000, valtiot. maisteri Jussi Suikkanen, Helsinki, uutta metaeettistä sopimusteoriaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, valtiot. maisteri Milka Sunell, Helsinki, teollisuuden ydinvoimahanketta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry, Helsinki, kevät- ja syysseminaarien järjestämiseen 4 000, Suomen Filosofinen Yhdistys, Helsinki, yhteispohjoismaisen symposiumin järjestämiseen 10 000, Suomen historiallinen seura, Helsinki, Suomen historiallisen bibliografian 1544-2002 verkkojulkaisun toimittamiseen 15 000, Suomen historiallinen seura, Helsinki, tieteenhistorian kokousten järjestämiseen 10 000, Suomen Kaupunkitutkimuksen seura ry, Helsinki, kaupunkitutkimuksen seminaarin järjestämiseen 5 000, Suomen Ranskan instituutin säätiö, Helsinki, suomalaisen kansankulttuurin katselmukseen Suomen Ranskan instituutissa 10 000, Suomen sukukansayhdistysten liitto ry, Helsinki, suomalais-ugrilaista luontosuhdetta esittelevään kulttuuritapahtumaan ja seminaariin 20 000, Suomen taideakatemian säätiö, Helsinki, Suomessa julkaistavan englanninkielisen taidelehden perustamiseen 39 000, fil. maisteri Liisa Suvikumpu, Helsinki, suomalaisia taiteilijoita Roomassa 1800-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Aleksanteri Suvioja, Helsinki, historiankirjoituksen historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 15 000, fil. maisteri Nina Sääskilahti, Jyväskylä, ikääntymistä ja omaelämäkerrallista aikaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000, psykol. maisteri Jari Takatalo, Helsinki, virtuaalisuuden psykologiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, psykologi Vesa Talvitie, Helsinki, kognitiotieteen näkökulmaa psykoanalyysin kuvaamiin torjuttuihin sisältöihin käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000, psykol. maisteri Topi Tanskanen, Helsinki, kasvontunnistuksen aivomekanismeja magnetoenkefalografialla käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, psykol. maisteri Virpi Taxell, Helsinki, terapiaprosessia trauman uhreilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. maisteri Milla Tiainen, Turku, laulajuutta suomalaisessa taidemusiikkikulttuurissa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Helsinki, Suomen tieteen historian yleistajuisen version kirjoittamiseen ja englanniksi kääntämiseen 10 000, fil. kand. Senni Timonen ja työryhmä, Helsinki, kalevalamittaisen runouden tutkimus- ja julkaisuhankkeeseen 42 500, fil. maisteri Hannes Toivanen, Helsinki, yhdysvaltalaista paperiteollisuutta 1900-1960 käsittelevään väitöskirjatyöhön Yhdysvalloissa 14 000, teol. maisteri Anni Tsokkinen-Männistö, Vantaa, feminististä auktoriteettikäsitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. lis. Pekka Tuomisto, Turku, Janus Pannosiuksen latinankielisiä panegyyrejä käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, fil. lis. Timo Tuomivaara, Helsinki, Karl Popperin tieteenfilosofiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 500, kauppat. tohtori Pekka Turunen, Kuopio, Mannerheim-ristin ritarin Paavo Suorannan elämäkerran kirjoittamiseen 8 000, Uhtua-Seura ry, Helsinki, vienankarjalan kielen säilyttämiseen ja elvyttämiseen Uhtuan seudulla 4 500, fil. maisteri Taina Uusitalo, Turku, työväenliikkeen historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, teol. maisteri Olli-Pekka Vainio, Riihimäki, luterilaisen uskontokäsityksen kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön 3 500, fil. maisteri Tiina Vainiomäki, Helsinki, Leos Janácekin sävelkielen ja musiikkiteoreettisten käsitteiden yhteyksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, professori Vesa Vares ja työryhmä, Tampere, Ahvenanmaata 1917-22 käsittelevään tutkimukseen 18 000, tait. tohtori Susann Vihma, Helsinki, muotoilun semantiikkaa käsittelevään tutkimukseen 10 000, fil. maisteri Noora Vikman, Tampere, akustista ekologiaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 5 000, fil. maisteri Leila Virtanen, Helsinki, E. Köngäs-Marandan elämäntyötä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Pirjo Virtanen, Helsinki, Amazonian modernisaatiota ja nuoria aikuisia käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, valtiot. lis. Marja Vuorinen, Lappeenranta, suomalaista aatelia 1800-luvun jälkipuoliskolla käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, psykol. maisteri Tiina Vuorinen, Helsinki, puheen hahmottamisen aivomekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Jarno Väisänen, Helsinki, saamelaisalueen maa- ja vesioikeuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. lis. Susanna Välimäki, Helsinki, musiikillista merkityksenantoa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, professori Eduard Vääri, Tartto, liiviläisiä ja liivin kieltä käsittelevän teoksen viimeistelyyn 5 000, fil. lis. Henrik Wager, Helsinki, arkkitehti Bertel Liljequistin tuotantolaitosarkkitehtuuria käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. maisteri Laura Wahlforss, Helsinki, taiteellisen luomisen tematiikkaa postmoderneissa romaaneissa sekä Julia Kristevan psykoanalyyttistä poetiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, pukusuunnittelija, tait. maisteri Joanna Weckman, Helsinki, pukusuunnittelijaa näyttämöproduktiossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, toisen vuoden apurahana 14 000, Wiipurilainen Osakunta, Helsinki, Wiipurilaisen osakunnan 350-vuotisjuhlien järjestämiseen 10 000, fil. maisteri Hanne Wikström, Helsinki, suomalaisia akateemisia taidehistorioitsijoita yksityisinä keräilijöinä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, dosentti Iris Wikström, Kökar, arkistotyöskentelyyn Trierin Cusanus-instituutissa 3 900, fil. maisteri Jussi Willman, Helsinki, renessanssin ajan saksalaista karnevaalikirjallisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, fil. lis. Oksana Zorina, Helsinki, -la/-lä -tunnuksia vuorimarin kaasusjärjestelmässä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000.

Kasvatustiede ja opetusala:

4H-säätiö, Helsinki, nuorten yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia edistävän, tietoverkkoja hyödyntävän aineiston kehittämiseen nuorisotyöhön 6 000, kasvatust. lis., kauppat. maisteri Merja Alanko-Turunen, Kerava, ongelmaperustaisen oppimisen ryhmäistunnon keskustelua käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, terveystiet. maisteri Taina Anttonen, Lahti, yhteistoiminnallista verkostopohjaista opetusta ja opiskelua käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, kasvatust. tohtori Marja Leena Böök, Jyväskylä, vanhempien ja perheasiantuntijoiden näkemyksiä vanhempien vastuusta käsittelevään tutkimukseen 14 000, kasvatust. maisteri Marko Elo, Rauma, monikulttuurisia digitaalisia oppimisympäristöjä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, kasvatust. maisteri Leena Hassinen, Joensuu, kansainväliseen kongressiin osallistumiseen 2 500, M.Ed. Helinä Hirn, Helsinki, kohokarttoja näkövammaisen lapsen tilanhahmotuksen apuna käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 5 000, kuvataideopettaja Arja Holma ja työryhmä, Helsinki, kuvataideopettajien jatkokoulutukseen 13 000, fil. yo. Susanna Huhta ja kasvatust. maisteri Sanna Voipio, Helsinki, maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämiseen 1 500, kasvatust. lis. Eeva Kaisa Hyry, Oulu, soitonopetusta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, toimittaja Seppo Iisalo ja kauppat. maisteri Päivi Ahvonen, Loviisa, liikenne- ja ympäristömateriaalin suunnitteluun ja esivalmisteluun 12 000, fil. kand. Liisa Ilomäki, Espoo, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 10 000, kasvatust. lis., mus. maisteri Marja-Leena Juntunen, Helsinki, Dalcroze-rytmiikkaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen Yhdysvalloissa 6 000, kasvatust. maisteri Tytti Kaisla, erityisopettaja Airi Ahonen ja psykol. maisteri Pauliina Stjernvall, Jyväskylä, Kuurosokeiden maailmankonferenssiin osallistumiseen Kanadassa 5 000, Kerhokeskus - koulutyön tuki ry, Helsinki, Hymy 50 -juhlavuoden hankkeisiin 18 000, Kerhokeskus-koulutyön tuki ry, Helsinki, Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailun nuorten stipendeihin 9 000, kasvatust. maisteri Taina Kyrönlampi-Kylmänen, Kiiminki, työelämää lasten ja perheiden näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, Lapset elämänkoulussa -projekti, Helsinki, moraalikasvatusta käsittelevään tutkimukseen ja forumteatteriesitykseen 50 000, kasvatust. lis. Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän MLK, lukutaitoa ja lukutaidon kehitystä käsittelevän väitöskirjatyön viimeistelyyn 4 500, ohjaaja-dramaturgi Saul Lintupuu ja käsikirjoittaja-toimittaja Jukka Jalkanen, Jyväskylä, tiededokumenttisarjan toteuttamiseen 7 000, Lukukeskus - Läscentrum ry, Helsinki, Perheet ja lukeminen -hankkeeseen 20 000, kasvatust. maisteri Erika Löfström, Helsinki, kognitiivisia tyylejä ja työn asettamia kognitiivisia vaatimuksia eri alojen pk-yrityksissä käsittelevän väitöskirjatyön viimeistelyyn 3 000, terveydenh. maisteri Sirja Möttönen, Joensuu, Sortavalan diakonissakoulutusta 1894-1921 käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 14 000, kasvatust. maisteri Anna-Liisa Niemelä, Helsinki, työelämän kiirettä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmannen vuoden apurahana 15 000, kasvatust. maisteri Reko Niemelä, Helsinki, dysfaattisten lasten selviytymistä koulussa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, luokanopettaja Elle-Maaret Näkkäläjärvi, Inari, saamen kielen ja oppimateriaalipedagogiikan opiskeluun 3 000, fil. tohtori Elina Näsäkkälä, Helsinki, työskentelyteorioiden merkitystä käsitteellisessä ymmärryksessä käsittelevään oppimistutkimukseen 6 000, kasvatust. maisteri Carolina Pajula, Tampere, projektinhallintaa ja työssä oppimista käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, kasvatust. maisteri Päivi Poukka, Helsinki, väitöskirjatyöhön liittyvään kenttätyöhön Japanissa 10 000, fil. maisteri Henrik Rosenberg, Helsinki, mediakasvatuksen jatko-opintoihin Ruotsissa 4 000, tait. maisteri Sinikka Rusanen, Helsinki, varhaisiän taidekasvatuksen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, professori Inkeri Sava ja työryhmä, Helsinki, Taiteen keinoin näkyväksi kerrottu oma elämä -projektin loppuraportointiin ja yleisteoksen tuottamiseen 30 000, fil. maisteri Päivi Siivonen, Helsinki, tutkintoon johtavien opintojen keskeyttämistä aikuislukiossa käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, SOS-Lapsikylä ry, Espoo, valmennuskurssin järjestämiseen 25 000, kasvatust. maisteri Arja-Tuulikki Suntio, Vehkalahti, opettajien yhteistoiminnallista oppimista ja tietokoneavusteisen opetuksen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö, Helsinki, opettajien ja opiskelijoiden perehdyttämiseen Model European Parliament -toimintaan ja Suomen konferenssin järjestämiseen 14 000, Suomi toisena kielenä -opettajat ry, Helsinki, opetusoppaan laatimiseen 5 000, kasvatust. maisteri Hannu Suontausta, Jyväskylä, ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, kasvatust. maisteri Helena Timonen, Kitee, vangin muutoshalukkuuden kehittymisprosessia käsittelevään lisensiaattityöhön 14 000, United World College of Sarajevo -hanketyöryhmä, Helsinki, perustamiskustannuksiin 8 000, fil. kand. Leila Vanhala ja työryhmä, Helsinki, peruskoulun yläasteen englannin kielen oppimateriaalin laatimiseen 6 000, viittomakielentulkki Riitta Vivolin-Karén, Helsinki, Kuurosokeus-maailmankongressiin osallistumiseen Kanadassa 2 500, kasvatust. maisteri Matti Vänttinen, Savonlinna, oppilasarvioinnin muutoksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 6 000, fil. maisteri Mika-Erik Walls-Carpelan, Espoo, tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opettajien työprosesseihin käsittelevään väitöskirjatyöhön 14 000, M.A. Li Wang, Tampere, Kiinan ja EU:n korkeakoulupolitiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 10 000, kasvatust. maisteri Sheila Weintraub, Helsinki, lapsen psyykkisen oireilun arviointimenetelmää käsittelevään väitöskirjatyöhön 5 000, Yksityiskoulujen Liitto ry, Helsinki, tiedekurssien järjestämiseen 80 000.