Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suomeen tar­vi­taan laki yk­si­tyi­ses­tä py­sä­köin­nin­val­von­nas­ta – laki hel­pot­tai­si tuo­mio­is­tuin­ten ruuhkia

Seuraavan eduskunnan on säädettävä samanlainen yksityistä pysäköinninvalvontaa sääntelevä laki kuin Ruotsissa. Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei Suomessa ole tällä hetkellä lainsäädäntöä, mikä on tavalliselle autoilijalle merkittävä epäkohta.

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa noudatetaan korkeimman oikeuden vuoden 2010 linjausta, jonka mukaan pysäköintiehtoihin sitoutuminen perustuu sopimukseen. KKO:n mukaan yksityinen yhtiö saa kirjoittaa valvontamaksuja, kunhan asiasta ilmoitetaan selkeällä kyltillä.

Jos yksityistä pysäköinninvalvontaa ohjaisi laki, ja alan pelisäännöt olisivat kaikille selvät, yhä harvempi valvontamaksua koskeva valitus johtaisi perintään tai käräjäoikeuteen. Silloin todennäköisesti tuomioistuinten ruuhka hellittäisi valvontamaksuja koskevien valitusten osalta.

Nykyään epäselvä tilanne voi käydä tavallisen autoilijan kukkarolle. Kun valvontamaksuja koskevia valituksia käsitellään oikeudessa, maksun saanut autoilija voi joutua korvaamaan hyvinkin korkeita oikeudenkäyntikuluja, jos häviää oikeuskäsittelyn.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.