Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Suomeen on syn­ty­nyt ryhmä huonoja kouluja

Suomeen on päässyt syntymään ryhmä kouluja, jotka menestyvät Pisa-tutkimuksessa OECD:n keskiarvoa huonommin.

Suomeen on päässyt syntymään ryhmä kouluja, jotka menestyvät Pisa-tutkimuksessa OECD:n keskiarvoa huonommin. Aiemmin kaikki suomalaiskoulut olivat OECD-maiden keskiarvoon verrattuna hyviä.

Opetusministeri Krista Kiuru (sd.) on painottanut ministerikaudellaan koulutuksen tasa-arvon kysymyksiä. Opetusministeriö on muun muassa myöntänyt ensi ja seuraavalle vuodelle valtion erityisavustusta toimiin, joiden on tarkoitus kaventaa koulujen välisiä eroja.

Maahanmuuttajanuoret ovat kouluosaamisessa jopa 2-3 vuotta kantasuomalaisia ikätovereitaan jäljessä, osoittavat tuoreet Pisa-tutkimuksen tulokset.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja Jouni Välijärvi pitää eroa huomattavana ja huolestuttavana. Hänen mielestään Suomen tulee pyrkiä entistä painokkaammin ensimmäisen polven maahanmuuttajanuorten kielitaidon parantamiseen. Hän huomauttaa, että jo peruskoulussa opetus on käsitteellistä ja abstraktia ja sen ymmärtäminen vaatii hyvää kielitaitoa.