Suo­ma­lais­tut­ki­mus sel­vit­ti sak­san­pai­men­koi­rien lonk­ka­vi­kaan liit­ty­viä geenejä – löytönä mah­dol­li­ses­ti tau­dil­ta suo­jaa­va muutos

Helsingin yliopiston tutkimus on paljastanut uusia saksanpaimenkoirien lonkkaniveldysplasiaan liittyviä geenialueita.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa kerättiin röntenkuvat ja näytteet yli 500:lta saksanpaimenkoiralta.
Helsingin yliopiston tutkimuksessa kerättiin röntenkuvat ja näytteet yli 500:lta saksanpaimenkoiralta.
Kuva: Pekka Peura

Helsingin yliopiston tutkimus on paljastanut uusia saksanpaimenkoirien lonkkaniveldysplasiaan liittyviä geenialueita. 

Tutkijat myös löysivät nivelten kehitykseen liittyvän geenin säätelyalueelta muutoksen, joka mahdollisesti suojaa lonkkavialta. 

Tutkimukseen kerättiin röntgenkuvat ja näytteet hieman yli 500 saksanpaimenkoiralta. Tutkijat vertasivat eri lonkkanivelluokkia keskenään uusien geenialueiden löytämiseksi. 

Tutkimuksessa löydettiin neljä uutta lonkkaniveldysplasiaan liittyvää geenialuetta. Samalla löydettiin nivelten kehitykseen vaikuttava ehdokasgeeni, NOG.

Sekä hiirillä että ihmisillä NOG-geenin normaalin toiminnan on osoitettu olevan oleellista nivelten kehityksen kannalta.

Tutkimuksissa löydettiin terveiltä tai vain lievää lonkkaniveldysplasiaa sairastavilta koirilta muutoksia NOG-geenin säätelyalueelta.

– Muutokset eroavat ihmisillä tavatuista mutaatioista. Ne eivät muuta geenin perusteella syntyvän noggin-proteiinin rakennetta tai toimintatapaa, vaan vaikuttavat aktiivisen proteiinin määrään tietyissä olosuhteissa. Nämä geneettiset muutokset näyttävät suojaavan koiria vakavilta nivelmuutoksilta, kertoo tiedotteessa tohtorikoulutettava Lea Mikkola eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että lonkkaniveldysplasialla on monia taustatekijöitä. Sairauden kehittymiseen vaikuttavat useat geenit, joten niiden tunnistaminen vaatii isoja tutkimusaineistoja.

– Tuloksista ei vielä tässä vaiheessa ole työkaluksi lonkkavian diagnostiikkaan tai jalostukseen. Tutkimusryhmien välinen yhteistyö jatkuu nyt uusien geenialueiden tunnistamiseksi saksanpaimenkoirista isommassa aineistossa sekä muilla roduilla, tohtorikoulutettava Lea Mikkola toteaa.