Pääkirjoitus

Suomalaiset säikähtivät venäläisomistusta

Enemmistö suomalaisista suhtautuu ydinvoiman lisärakentamiseen myönteisesti, mutta yhdellä ehdolla: ydinvoimalaa ei saa tilata Venäjältä.

Enemmistö suomalaisista suhtautuu ydinvoiman lisärakentamiseen myönteisesti, mutta yhdellä ehdolla: ydinvoimalaa ei saa tilata Venäjältä. Lähes puolet suomalaisista asennoituu Pyhäjoelle suunniteltuun Fennovoiman ydinvoimalaan kielteisesti nimenomaan venäläisen laitostoimittajan Rosatomin vuoksi.

Helsingin Sanomat julkaisi keskiviikkona TNS Gallupin laatiman kyselytutkimuksen, jossa ilmenee Krimin kriisin voimakas vaikutus ydinvoimanäkemyksiin. Kysely tehtiin maaliskuun puolivälissä, jolloin Venäjän sotilaallinen toiminta niemimaalla oli tuoreessa muistissa.

Kansa on oikeassa siinä mielessä, että venäläisyhtiön rooli Pyhäjoella on ratkaiseva. Rosatomin omistusosuus laitosyhtiöstä olisi ainakin 34 prosenttia, mutta yhtiö myös rahoittaa, valmistaa ja toimittaa laitoksen. Näiden lisäksi Rosatom vastaa ydinlaitoksen vaatiman polttoaineen hankinnasta. Monen mielestä Rosatomilla on prosenttiosuuttaan määräävämpi asema Fennovoimassa ja sitä kautta pääsy strategisesti merkittävään kansalliseen energiapolitiikkaan.Suomalaisten kielteisyys on ymmärrettävää, vaikka siinä onkin mukana Krim-lisää. Venäläisomistus ei vaikuta kyselyn mukaan nyt turvalliselta ratkaisulta, kun Rosatomin tiedetään toimivan lähellä presidentti Vladimir Putinin valtapiiriä.

Fennovoima kuitenkin päättää Pyhäjoen voimalahankkeesta liiketoiminnallisin perustein. Kannattavuuslaskelmat ja pitkän ajan tuotto-odotukset ratkaisevat näin kauaskantoisessa investoinnissa. Silti yhtiön pitäisi nopeasti löytää irrallaan olevalle 16 prosentin omistusosuudelle osakkaat. Rosatomiin liitetyt pelot hälventyisivät, jos osakkaat olisivat kotimaisia yhtiöitä.