Suo­jel­tu myl­ly­ra­ken­nus pu­re­taan Top­pi­las­sa – tilalle pitää ra­ken­taa saman nä­köi­nen talo

Uudelleen rakennettavan talon alakerroksiin tulee vanhusten ryhmäkoti, ylemmäs asuntoja.

Huonokuntoinen vanha myllyrakennus (kuvassa vasemmalla) on nököttänyt vuosia rujona Siilotalo-kompleksin kyljessä kohtaloaan odottaen.
Huonokuntoinen vanha myllyrakennus (kuvassa vasemmalla) on nököttänyt vuosia rujona Siilotalo-kompleksin kyljessä kohtaloaan odottaen.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Uudelleen rakennettavan talon alakerroksiin tulee vanhusten ryhmäkoti, ylemmäs asuntoja. Rakentamisessa pitää käyttää samoja rakennusaineita kuin myllyssä on ollut.

Toppilansalmen rannalla sijaitseva vanha myllyrakennus puretaan. Sen tilalle rakennetaan uusi, purettavan rakennuksen hahmoa noudattava viisikerroksinen asuinkerrostalo.

Rakennuslautakunta myönsi purkamiselle ja uudelleen rakentamiselle luvan keskiviikkona. Ratkaisu on saanut Museoviraston hyväksynnän.

Kaavalla suojeltuun, Siilotalo-kompleksiin kuuluvaan myllyyn piti alunperin saneerata asuntoja. Myllytalo sai rakennusluvan asuinkäyttöön vuonna 2015. Kompleksia urakoinut Kalevala-rakennus meni konkurssiin samana vuonna. Mylly jäi sen myötä tyhjilleen ja vaille huoltoa.

Jo vuoden 2013 kuntotutkimuksessa myllystä löytyi mikrobivaurio. Pahin tilanne oli kellarissa. Rakennuksen saneeraaminen asuinkäyttöön olisi vaatinut kellarin alipaineistamisen ja tuuletuksen katolle. Rakennuksen yläpohja ja yläosan julkisivu jouduttiin purkamaan huonokuntoisuuden vuoksi viidennen kerroksen lattiatasoon saakka. Mikrobeja löytyi myös rakennuksen rungosta ja ulkoseinistä. Alkuperäisen kaltainen seinäpinnoittaminen ei olisi enää onnistunut. Tyhjilleen jääneen rakennuksen ongelmat ovat sittemmin pahentuneet.

Kaupungin rakennusvalvonnan mukaan myllyrakennuksen hahmo on kaupunkikuvallisesti ja suojelullisesti tärkeä. Uudisrakentamisessa myllyn ominaisuudet tulee sen vuoksi säilyttää. Uudelleen rakentamisessa pitää muun muassa käyttää samoja rakennusaineita, kuin alkuperäisessäkin rakennuksessa, rakennusvalvonnan johtajan Pekka Seppälä kertoo.

– Rakennukseen on tehtävä kivirunko ja rappaus.

Uuden rakennuksen toiseen kerrokseen voidaan Seppälän mukaan kuitenkin tehdä poikkeamisluvalla ulkoneva laajennus, joka tukee taloon sijoittuvaa toimintaa.

Kahteen alimpaan kerrokseen tulee vanhusten ryhmäkoti, ylempiin kerroksiin normaaleja asuntoja.