Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Tilaajille

Suo­jel­tu me­ri­kot­ka po­ro­mies­ten lii­pai­si­mel­la – "Va­son­ta-ai­doil­la porojen saa­lis­tuk­seen eri­kois­tu­neet me­ri­kot­kat pitäisi saada pois­taa", sanoo Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja

Paliskunnat ja saamelaiskäräjät haluaa merikotkatkin korvausjärjestelmään. Maakotkista maksetaan paliskunnille vuosittain miljoona euroa korvauksia.

Merikotka pesii Lapissa suurten järvien rannoilla. Sen ravinto koostuu pääosin kalasta. Merikotka on luonnonsuojelulain perusteella suojeltu.
Merikotka pesii Lapissa suurten järvien rannoilla. Sen ravinto koostuu pääosin kalasta. Merikotka on luonnonsuojelulain perusteella suojeltu.
Kuva: Jussi Leinonen

Paliskuntain yhdistys ja saamelaiskäräjät haluaa, että merikotka otettaisiin maakotkan tapaan reviiriin perustuvan korvausjärjestelmän piiriin.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.