Su­la­ojan vas­tus­ta­jat pitävät läh­det­tä pyhänä

Sulaojan lähteeseen purkautuvan pohjaveden myymistä vastustavat henkilöt vaativat Utsjoen kuntaa keskeyttämään pohjavesialueen hyödyntämisen suunnittelun.

Pyhää vai ei . Sulaojan vedestä on noussut Utsjoella iso riita.
Pyhää vai ei . Sulaojan vedestä on noussut Utsjoella iso riita.
Kuva: Juha Iisak Koivisto

Sulaojan lähteeseen purkautuvan pohjaveden myymistä vastustavat henkilöt vaativat Utsjoen kuntaa keskeyttämään pohjavesialueen hyödyntämisen suunnittelun. Kesän aikana eri puolilta maailmaa kerätty nimilista Sulaojan luonnonlähteen suojelemiseksi luovutettiin Utsjoen kunnanvaltuuston puheenjohtajalle Aulis Nordbergille tiistaina.

Karigasniemen lähellä sijaitsevan lähteen suojelijat haluavat säilyttää sen kulttuurimuistona jälkipolville. Sulaoja on saamelainen pyhä paikka ja siksi kulttuurihistoriallisesti merkittävä kaikille saamelaisille, addressissa muistutetaan. Sen mukaan kunta ei ole keskustellut paikallisten ihmisten kanssa riittävästi ennen esiprojektin aloittamista eikä myöskään huomioinut hankkeen vastustusta.Vedottu perustuslakiin


Hanketta on vastustajien mukaan jatkettu, vaikka kuusi kuntalaista ehti vaatia sen keskeyttämistä vetoamalla Suomen perustuslain niihin pykäliin, jotka vahvistavat saamelaisten aseman alkuperäiskansana. He vetosivat myös kansainväliseen kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan sopimukseen, joka suojelee ihmisten oikeuksia harjoittaa omaa kulttuuriaan.

Suojelijat viittaavat myös YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistukseen, jonka 13. artiklan mukaan alkuperäiskansoilla on oikeus ylläpitää, suojella ja esteettä päästä omiin hengellisiin ja kulttuurisiin paikkoihinsa.

"Nimilistat ovat eräs tapa pyrkiä vaikuttamaan. Vastustuskin on sallittava", kommentoi Nordberg. Hän korostaa sitä, että kunnan tavoitteena on työpaikkojen ja toimeentulon saaminen alueelle. "Täällä on perinteisesti eletty hyödyntämällä uusiutuvia luonnonvaroja. Jos siitä luovutaan, loppuu pian asutuskin."

Nordbergin mukaan Utsjoella on saatu selvät merkit siitä, ettei syrjäseutuja ylläpidetä loputtomiin.Pyhää vettä vai ei?


Vesiprojektin vastustajat pelaavat osin uskonnollisilla argumenteilla ja se tekee asian Nordbergin mielestä vaikeaksi. Nordbergin mukaan vastustajien mielipide on koko ajan otettu huomioon ja vedenottamo ja pullottamo rakennettaisiin noin 120 metrin päähän itse Sulaojasta.

Karigasniemen kylän lähellä sijaitseva Sulaoja laskee Pyhäjärveen, jonka laskujoen varrelle on rakennettu Karigasniemen pohjavedenottamo.

"Samaa vettä vai ei, siitä voidaan olla eri mieltä. Minusta se on samaa", Nordberg sanoo.

Tosiasia kuitenkin on, että Sulaojan vesi purkautuu maan pinnalle Euroopan suurimmaksi mainitulta pohjavesialueelta.

Kunta on jo lopettanut vesihankkeen esiprojektin ja Sulaojan veden hyödyntäjäksi etsitään parhaillaan yrittäjää.

"Jos kunnan vesilaitos yhtiöitetään, tulisi se osakkaaksi yhtiöön", Nordberg kertoo.

Kunnan pääomaa olisi Metsähallitukselta saatu vedenotto-oikeus.

Sulaojan vesihankkeessa on kuitenkin vielä monta mutkaa, sillä Museovirasto on vaatinut ympäristövaikutusten arviointia ennen hankkeen toteuttamista.

"Tähän tarvitaan rohkea, mieluummin lappilainen tai paikallinen yrittäjä. Mutta ympäristöministeriön on ennen sitä ratkaistava YVA-lausunnon tarve."