Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Luitko jo tämän: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sudet tap­poi­vat 14 lam­mas­ta Vi­han­nin Al­puas­sa – alueel­la oli kahden eri ko­koi­sen suden jälkiä

Osa lam­pais­ta oli kuol­lut vä­lit­tö­mäs­ti su­sien kä­sit­te­lys­sä, osa jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan.

Su­det raa­te­li­vat 14 lam­mas­ta kuo­li­aak­si Vi­han­nin Al­pu­as­sa sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­se­nä yö­nä. Osa lam­pais­ta oli kuol­lut vä­lit­tö­mäs­ti su­sien kä­sit­te­lys­sä, osa jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan.

Pai­kal­la on ol­lut ar­vi­oi­den mu­kaan ai­na­kin kak­si sut­ta, jot­ka ovat hyö­kän­neet luon­non­lai­tu­mel­la ol­lei­den lam­pai­den kimp­puun.

– Siel­lä oli kah­det eri­ko­koi­set su­den jäl­jet, jo­ten ei jää hir­ve­äs­ti ar­vai­lu­jen va­raan, on­ko asi­al­la ol­lut susi. Sen nä­kee myös sii­tä jäl­jes­tä, mi­ten se eluk­kaa kä­sit­te­lee. Teon tark­kaa ajan­koh­taa on han­ka­la sa­noa täm­möi­sel­lä il­mal­la, pe­to­yh­dys­hen­ki­lö ja Ou­lais­ten riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ilk­ka Tör­mi­kos­ki ker­too.

Su­si­kan­ta on ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la kas­vus­sa Vi­han­nin alu­eel­la. Sen vah­vis­taa myös Tör­mi­kos­ki.

– Mi­nul­la on sem­moi­nen kä­si­tys, et­tä susi on li­sään­ty­nyt lu­jas­ti tuol­la alu­eel­la, jos aja­tel­laan vaik­ka Lam­pin­saar­ta, Vi­han­tia, Al­pu­aa ja Lu­mi­met­sää. Vaik­ka ei jä­ri­syt­tä­vää mää­rää to­den­net­tu­ja ta­pauk­sia ole­kaan, kan­ta on kas­va­nut lu­jas­ti. Se kai se on ol­lut val­ti­o­val­lal­la tar­koi­tus­kin, et­tä kan­taa kas­va­te­taan, Ilk­ka Tör­mi­kos­ki to­te­aa.