STUK: Han­hi­ki­vi 1 edennyt hi­taas­ti tänä vuonna, esi­mer­kik­si moni sä­tei­ly­suo­je­lun to­teut­ta­mis­ta kä­sit­te­le­vä ai­neis­to on toi­mit­ta­mat­ta

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tuoreen kolmannesvuosiraportin mukaan moni asia Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeessa on edistynyt hitaasti...

-
Kuva: Joel Karppanen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tuoreen kolmannesvuosiraportin mukaan moni asia Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeessa on edistynyt hitaasti tammi-huhtikuussa.

STUKille ei ole vielä toimitettu samaan, jäädytettyyn laitossuunnitteluun perustuvaa, Fennovoiman hyväksymää yleiskuvaa laitoksesta ja sen järjestelmistä. Toistaiseksi keskeneräinen on myös laitoksen sijoitussuunnittelu.

STUKin aiemmin esittämien havaintojen perusteella mahdollisesti tehtäviä laitostason muutoksia on esitelty STUKille kokouksissa, mutta konkreettista edistymistä on nähtävissä vähän. Myös STUKin asiakirja- ja johtamisjärjestelmätarkastuksissa annettujen vaatimusten perusteella tehtävät toimenpiteet edistyvät hitaasti.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK ei ole havainnut edistymistä turvajärjestelyjen suunnittelussa. Myös moni keskeinen säteilysuojelun toteuttamista käsittelevä aineisto on vielä toimittamatta.

STUKille ei ole alkuvuonna toimitettu merkittäviä aineistoja käytetyn polttoaineen välivarastosta ja ydinvoimalaitoksen jätehuollosta. Välivaraston alustava todennäköisyysperusteinen riskianalyysi on tarkastettu, ja siitä on tehty selvityspyyntö maaliskuussa.

Automaatiotekniikan toimitusketju laitoksen suunnittelun ja rakentamisen ajalle on yhä määrittelemättä. Laitos- ja prosessisuunnittelusta ei ole saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavan automaation luvitusaineiston laatiminen on siirtynyt eteenpäin.

STUKin vuoden 2019 alkupuoliskolle suunnittelemista tarkastuksista kaksi siirrettiin seuraavalle vuosipuoliskolle. Fennovoiman pääsuunnittelija Atomproektiin kohdistaman auditoinnin tulokset osoittivat, ettei STUKin aiemmin asettamia vaatimuksia vielä täytetä. STUK ei vielä tarkastanut myöskään Fennovoiman automaatiotoimintoja, koska pääautomaatiotoimittajan valinta on siirtynyt.

STUKin mukaan Fennovoiman on laitossuunnittelun edetessä kiinnitettävä huomiota myös inhimillisten tekijöiden hallintaan toimitusketjussa.

STUK toteaa, että Fennovoima on alkuvuonna edistänyt organisaationsa laaja-alaista muutosta, jonka tavoitteena on kehittää toimintaa vastaamaan hankkeessa esiin tulleita haasteita. Organisaation rakennetta, vastuita ja päätöksentekoa pyritään selkeyttämään.

STUK näkee monet muutokseen liittyvät tavoitteet oleellisina. Muutos on kuitenkin vielä kesken, ja STUK seuraa sen pidempiaikaisia vaikutuksia valvonnassaan. Lisätietoa osoitteessa www.stuk.fi.