Sot­ka­mon Lo­son­vaa­ran ar­vok­kaal­le met­sä­alueel­le syntyi suo­je­lu­ko­ko­nai­suus – kuuk­ke­lien run­saut­ta ja rai­dan­keuh­ko­jä­kä­lää

Sotkamossa sijaitsevan Losonvaaran arvokkaan metsäalueen suojelu on laajentunut. Uusien suojelualueiden koko on yhteensä noin 190 hehtaaria.

Lumi- ja myrskytuhojen seurauksena Losonvaaralle syntyy lajistolle arvokas eri-ikäisen lahopuun jatkumo.
Lumi- ja myrskytuhojen seurauksena Losonvaaralle syntyy lajistolle arvokas eri-ikäisen lahopuun jatkumo.
Kuva: Ari-Pekka Auvinen/ Luonnonperintösäätiö

Sotkamossa sijaitsevan Losonvaaran arvokkaan metsäalueen suojelu on laajentunut.  Uusien suojelualueiden koko on yhteensä noin 190 hehtaaria.

Losonvaara sijaitsee Kainuun vaarajaksoalueella, jossa on säilynyt poikkeuksellisen laajoja ja luonnontilaisia kuusivaltaisia metsiä. Losonvaaran rehevät rinnemetsät ovat tunnettuja muun muassa useiden vanhan metsän lintulajien kuten sinipyrstön, pikkusiepon, pohjantikan ja kuukkelin runsaudesta. Vanhojen raitojen rungoilla kasvaa vaarantunutta raidankeuhkojäkälää ja raidantuoksukääpää.

Losonvaaralla on myös merkittävää virkistysarvoa. Se sijaitsee vain vajaa 20 kilometriä Kajaanin keskustasta Sotkamoon suuntaan ja on jo nyt etenkin lintuharrastajien suosimaa retkeilymaastoa.

Luonnonperintösäätiön suojeluasiantuntija Ari-Pekka Auvinen arvioi Losonvaaran luontoarvoiltaan yhdeksi arvokkaimista alueista, minkä suojeluun säätiö on tähän mennessä osallistunut.

– Losonvaaran suojelualue on tärkeä esimerkki yhteistyöstä luontomme monimuotoisuuden hyväksi. Kohde on luontoarvoiltaan merkittävä ja on erityisen arvokasta, että nyt suojeltu alue yhdistää aiemmin erillisiksi jääneet suojelualueet, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Losonvaaran suojelualueet rajautuvat Losonvaaran Natura-alueeseen ja yhdistävät sen erilliset osa-alueet yhtenäiseksi lähes 640 hehtaarin kokoiseksi  suojelualuekokonaisuudeksi.

Forest Holding Finland ky on myynyt 65 hehtaarin alueen Luonnonperintösäätiölle ja sopinut 124 hehtaarin rauhoittamisesta ympäristöministeriön ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Forest Holding Finland ky hallinnoi Merimieseläkekassan metsäsijoituksia.