So­te-alan jär­jes­tö­avus­tuk­set jälleen jaossa Oulussa – avus­tus­ten haku päättyy tam­mi­kuun lopussa

OuluSosiaali- ja terveysalan järjestöavustusten haku on taas ajankohtaista Oulussa.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöavustusten haku on taas ajankohtaista Oulussa. Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia sote-alan järjestöille ja yksiköille. Avustusta voidaan myöntää järjestölle, jonka toiminta on hyvinvointipalveluiden omaa toimintaa tukevaa, täydentävää tai korvaavaa.

Samaan toimintaan myönnetään avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialueelta. Järjestöavustus jaetaan neljään eri osa-alueeseen: palveluavustukset, vapaa-ajan toiminta-avustukset, ehkäisevä päihdetyö ja terveyskasvatus sekä kerta-avustukset. Avustusta myönnetään rekisteröidylle yhdistykselle.

Hakemus pitää jättää liitteineen viimeistään perjantaina 31.1. kello 15.30 mennessä.

Ohjeet, avustusehdot ja hakemuslomakkeet löytyvät kaupungin nettisivuilta. Hakemuslomakkeita saa myös Oulu10-palvelupisteistä.

Yhteisöt ja rekisteröimättömät yhdistykset voivat saada avustusta hankkeisiin ja tilaisuuksiin, joihin ei ole mahdollisuutta saada järjestöavustusta.

Lahjoitusrahastoavustus on tarkoitettu kaupungin omille sekä ostopalveluna tuotetuille sosiaali- ja terveystoimen yksiköille. Avustus myönnetään hyvinvointipalveluiden asiakkaiden ja potilaiden virkistystoimintaan.

Lahjoitusrahastoavustusten haku päättyy vuosittain 28.2. ja 31.8.