Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Miksi en käytä saksan kieltä Sak­sas­sa­kaan?

Pääkirjoitus: Sekavaa joh­ta­mis­ta, mo­raa­li­ton­ta jul­muut­ta – ve­nä­läi­sen so­ta­voi­man taso yli­ar­vioi­tiin

So­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den mukaan las­ten­suo­je­lun tilanne on kes­tä­mä­tön: "Olemme seu­ran­neet ra­ken­teel­lis­ta lasten ja nuorten heit­teil­le­jät­töä"

Yli tuhat sosiaalialan työtekijää ja opiskelijaa vetoaa päättäjiin lastensuojelun kestämättömän tilanteen parantamiseksi.

Yhtä sosiaalityöntekijää kohden voi olla enimmillään 80 lapsiasiakasta.
Yhtä sosiaalityöntekijää kohden voi olla enimmillään 80 lapsiasiakasta.
Kuva: Heikki WestergŒrd

Yli tuhat sosiaalialan työtekijää ja opiskelijaa vetoaa päättäjiin lastensuojelun kestämättömän tilanteen parantamiseksi. Allekirjoittajien mukaan yhtä sosiaalityöntekijää kohden voi olla enimmillään jopa 80 lapsiasiakasta.

–  Me sosiaalityöntekijät olemme seuranneet voimattomina sitä rakenteellista lasten ja nuorten heitteillejättöä, jota lastensuojelutyön krooninen aliresursointi saa aikaan useissa kunnissa, vetoomuksessa sanotaan.

Allekirjoittajat toteavat, että kiire ja kuormitus näkyvät lastensuojelun arjessa. Tällöin työn laatu heikkenee ja virheet lisääntyvät. Monet sosiaalityöntekijät kokevat jäävänsä työssään liian yksin, vetoomuksessa todetaan.

–  Me sosiaalityöntekijät pidämme epäoikeudenmukaisena ja lasten oikeuksien vastaisena tilannetta, jossa poliitikot ja monien kuntien virkamiesjohtokin näyttää ummistavan silmänsä ja laistavan vastuunsa oman kunnan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten todellisuudelta, allekirjoittajat sanovat.

Lastensuojelun työntekijät huomauttavat, että he eivät pysty päättämään asiakasmäärien pienentämisestä. Ratkaisut vaativat poliitikkojen ja kuntien virkamiesjohdon päätöksiä.

–  Tarvitsemme rauhaa ja aikaa tutustua lapseen ja selvittää, luoda ja ylläpitää luottamusta ja selvittää, millaisia lapsen läheiset ihmissuhteet ja arjen kokemukset ovat.

Lapsen oikeuksien päivä on maanantaina

Maanantaina vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Tämän vuoden teemana on yhdenvertaisuus. Päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi. Sopimus hyväksyttiin vuonna 1989 YK:n yleiskokouksessa. Sen keskeisiä periaatteita ovat syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen.

Sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Sen ulkopuolella on jättäytynyt ainoastaan Yhdysvallat. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Yleisluontoinen lapsen oikeuksien julistus on vanhempaa perua ja vuodelta 1959.