Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Soitot Oulun seudun omais­hoi­ta­jien pal­ve­le­vaan pu­he­li­meen ovat kol­min­ker­tais­tu­neet – miten omais­hoi­to­per­heet jak­sa­vat ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä?

Koronapandemia on mullistanut elämän ennennäkemättömällä tavalla. Suomen hallituksen asettamat rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet ikääntyneille omaishoitajille monenlaisia haasteita.

Koronapandemia on mullistanut elämän ennennäkemättömällä tavalla. Suomen hallituksen asettamat rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet ikääntyneille omaishoitajille monenlaisia haasteita. Karanteeninomaisissa olosuhteissa eläminen esimerkiksi muistisairaan läheisen kanssa voi olla todella uuvuttavaa ja tässä hetkessä mietinkin paljon omaishoitajia ja heidän jaksamistaan.

Ikääntyneiden omaishoitajien kohdalla päivätoiminnan ja vuorohoitopaikkojen sulkeutuminen aiheuttavat uupumista. Olemme saaneet puheluita väsyneiltä omaishoitajilta, joille on kerrottu, että toistaiseksi vuorohoitopaikalle ei voi tuoda hoidettavaa.

Vaikka Oulun kaupunki on mahdollistanut muita tapoja vapaiden toteuttamiseen, ne eivät korvaa vuorohoidon tarjoamaa mahdollisuutta kokonaisvaltaiseen lepäämiseen.

Aluehallintovirasto on ohjeistanut lyhytaikaisista jaksoista, esimerkiksi omaishoidon vapaiden ajaksi seuraavasti: Ikäihmisten yksiköiden vierailukielto on voimassa tietyin poikkeuksin. Lyhytaikaisjaksossa on kyse palvelusta, joka iäkkäälle henkilölle on myönnetty ja hänellä on siihen oikeus.

Vierailukielto ei koske näitä tilanteita. Asianmukaista voi kuitenkin olla selvittää etukäteen, ovatko lyhytaikaisjaksolle tulija ja hänen omaishoitajansa oireettomia, mutta palvelun epääminen kategorisesti ei ole mahdollista.

"Karanteeninomaisissa olosuhteissa eläminen esimerkiksi muistisairaan läheisen kanssa voi olla todella uuvuttavaa ja tässä hetkessä mietinkin paljon omaishoitajia ja heidän jaksamistaan."

Myös monissa erityislapsiperheissä eletään haastavia aikoja. Perheiden taloudelliset haasteet voivat kasvaa ja vanhempien uupuminen lisääntyä. Lasten ja nuorten erilaisiin terapioihin on voinut tulla katkoksia tai ne ovat voineet jopa keskeytyä.

Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on edelleen oikeus lähiopetukseen, mutta monet vanhemmat eivät kuitenkaan halua lastensa osallistuvan lähiopetukseen esimerkiksi infektioyliherkkyyden vuoksi. Tämä tuo vanhemmille uudenlaisia haasteita arkeen. Toisaalta joillekin erityisen tuen oppilaille tilanne on voinut parantaa oppimismahdollisuuksia, kun etäopiskelu on poistanut esimerkiksi luokkaopetuksen aiheuttamaa aistien ylikuormaa.

Tällä hetkellä Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri on suljettuna maan hallituksen suositusten mukaisesti. Vertaistuki ja muiden omaishoitajien kohtaaminen kasvokkain eivät nyt mahdollistu, joten kokeilemmekin kevään aikana virtuaalisia Ommaiskahviloita ja perhekahviloita, virtuaalimuskarit pyörivät jo.

Lähetämme myös viikoittain uutiskirjeet sähköpostitse erityislapsiperheille. Parin viimeisen viikon aikana olemme lähestyneet yli 200 omaishoitajaa tekstiviesteillä, joissa tarjotaan keskusteluapua. Puheluja on soitettu noin sadalle omaishoitajalle ja vapaaehtoisellemme. Koronakriisin myötä soitot ylläpitämäämme omaishoitajien palvelevaan puhelimeen ovat kolminkertaistuneet viimeisen kuukauden aikana.

Toivottavasti kuitenkin pääsemme pian kohtaamaan omaishoitajia kasvokkain, sillä mitkään virtuaaliset tavat kommunikoida eivät korvaa aitoa läsnäoloa ja kohtaamista.

Minnamaria Salminen

toiminnanjohtaja

Oulun seudun omaishoitajat ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.