Tilaajille

So­dan­ky­läs­sä on kol­man­nes koko maan mal­min­et­sin­näs­tä – et­sin­tä­in­ves­toin­nit ovat 20–25 mil­joo­naa euroa ja maan­omis­ta­ja­kor­vauk­set yli mil­joo­na euroa

Malmimarkkinat esitteli kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden tukipalveluja tarjoavia yrityksiä ja alan kerrannaisvaikutuksia.

Kaivannaisala on Sodankylän kasvavin ala. Malmimarkkinat esitteli kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden tukipalveluja tarjoavia yrityksiä ja alan kerrannaisvaikutuksia.

Kaivannaisalan merkityksen Sodankylässä ymmärtää kartasta, joka näyttää miten iso osa vihreäkivivyöhykkeestä sijaitsee kunnan alueella. Malminetsintää tekee Sodankylässä tällä hetkellä kaikkiaan 12 yhtiötä. Joka neljäs Suomessa operoiva yhtiö on Sodankylässä.

Kunnanjohtaja Kirsi Virtanen esitteli lauantain Malmimarkkinoilla Sodankylän lukuja, joissa toistui prosenttiluku 30.