Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Kolumni
Tilaajille

"Si­säi­nen työs­ken­te­ly" luo asia­kir­jo­jen jul­ki­suu­del­le por­saan­rei­kiä – ilmiö mu­ren­taa luot­ta­mus­ta vi­ran­omai­siin

Julkisuuslakia voidaan yrittää kiertää siirtämällä asiakirjoja sisäisen työskentelyyn tarkoitetuksi, kirjoittaa Heikki Kuutti Jyväskylän yliopistosta.


Valtioneuvoston kanslia kieltäytyi luovuttamasta Suomen tietotoimisto STT:lle koordinaatioryhmänsä korona-päätösten aineistoja, koska piti niitä viranomaisen sisäisinä selvityksinä. Selitys synnytti epäilyjä siitä, että julkisuusperiaate ei toteudu Suomessa. Myös oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri käynnistivät selvityksensä julkisuuslain noudattamisesta koronavirukseen liittyvässä valmistelussa ja päätöksenteossa.