Se­nio­ri­asun­not kovalla rahalla

Niin sanotut senioriasunnot ovat etupäässä kovan rahan asuntoja hyvillä alueilla ja siten varakkaimpien etuoikeus. Vuokra-asuntotuotanto on vielä satunnaista. Poikkeuksena säännöstä Oulussa aloitti tällä viikolla Hintassa asuntokokonaisuus Metsolanhovi, joka käsittää 72 vuokra-asuntoa erityisine palveluineen. Perjantaina asukkaat viettivät tupaantuliaisia.

Touhussa mukana. Palvelupäällikkö Ulla Rantala sanoo, että ei istu toimistossa vaan työskentelee muun muassa keittiöllä. Hän kaataa kahvia Metsolan hovin asukkaille, Margit Hirvasojalle (vas.) ja Arja Juotasniemelle.
Touhussa mukana. Palvelupäällikkö Ulla Rantala sanoo, että ei istu toimistossa vaan työskentelee muun muassa keittiöllä. Hän kaataa kahvia Metsolan hovin asukkaille, Margit Hirvasojalle (vas.) ja Arja Juotasniemelle.

Niin sanotut senioriasunnot ovat etupäässä kovan rahan asuntoja hyvillä alueilla ja siten varakkaimpien etuoikeus. Vuokra-asuntotuotanto on vielä satunnaista. Poikkeuksena säännöstä Oulussa aloitti tällä viikolla Hintassa asuntokokonaisuus Metsolanhovi, joka käsittää 72 vuokra-asuntoa erityisine palveluineen. Perjantaina asukkaat viettivät tupaantuliaisia.

Senioriasuntojen kovasta tarpeesta Oulun seudulla todistaa se, että uusille asunnoille ei ole juuri tarvinnut etsiä vuokralaisia. Ainoastaan muutama huoneisto on nyt vapaana. Metsolan hovista vastaa voittoa tuottamaton osakeyhtiö Villa Metsola, jolla on Oulun Rohdoksen senioriasuntoja myös kaupungin keskustassa.

Senioriasunnot eivät ole palveluasuntoja, vaan niin sanotusti tavallisia asuntoja, joissa esimerkiksi esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Metsolan hovi tarjoaa asukkailleen muun muassa terveydenhoitoa ja erilaisia virikkeitä.Taloista pelisäännöt


Laissa ei ole minkäänlaista määritelmää senioriasunnoille, minkä takia niiden taso vaihtelee erittäin paljon. Ylitarkastaja Peter Fredriksson ympäristöministeriöstä sanoo, että jonkinlainen sertifikaatti olisi ehdottomasti tarpeen. Pahimmillaan joihinkin senioriasunnoksi kutsutuissa taloissa ei ole rakennettu edes välttäviä esteettömyysratkaisuja, vaan ne ovat saaneet statuksensa talossa tai lähistöllä tarjottavien palvelujen ansiosta.

"Koska valtaosa senioriasunnoista on vapaarahoitteisia, vuokrakohteiden lisääntyminen on erittäin myönteistä. 80 prosenttia suomalaisista yli 65-vuotiaista asuu edelleen omistusasunnoissa. Sen vuoksi hallituksen painopisteenä on kotona asumisen tukeminen sekä kaupallisella että julkisella palvelurakenteella", Fredriksson sanoo.

Senioritalojen tarve Suomessa on epäselvä, koska osa ilmenevästä tarpeesta kohdistuu palvelutaloihin, joita esimerkiksi Raha-automaattoyhdistys rahoitti aikaisemmin kunnissa hyvin paljon. Tämä johtuu siitä, että kuntien vastuulle jäävät huonokuntoisimmat ja pienituloisimmat ikääntyneet.Työt tarpeen mukaan


"Meidän asukkaamme johtavat tätä taloa, ja me olemme heidän palveluksessaan", palvelupäällikkö Ulla Rantala kiteyttää talon toimintaperiaatteen.

Hänen mukaansa vastaava toimintamalli ei ole käytössä missään muualla Suomessa, mutta se on kopioitavissa. Mallia kokeiltiin kuusi vuotta Oulun Rohdoksessa, ja hanke saa nyt käytännön jatkoa Hintassa.

Kaupunki on toimittanut Metsolan hoviin turvapuhelimet ja järjestää vartiotoimintaa.Ensi viikolla alkaa kaupungin sosiaalitoimen kanssa kotiuttamisasumisen yhteinen hanke.

"Pitkään esimerkiksi vammautumisen takia laitoshoidossa ollutta ihmistä autetaan, että hän pääsee pois ja pärjää jälleen kotonaan. Meille on mahdollista tulla niin sanottuun kotikuntoutukseen, jotta hän voi palata jälleen arkeen. Metsolan hovista on varattu yksi huoneisto kerrallaan tätä varten. Aloitamme siksi näin rauhassa, jotta saisimme hyvän mallin."

Muun muassa aamukahvi ja verenpaineen mittaus ovat asukkaille ilmaisia, mutta yksityisen hoitoringin tuottamat palvelut maksavat. Hoitorinkiin kuuluvat palvelupäällikön lisäksi kaksi terveydenhoitajaa ja kodinhoitaja. Tarvittaessa he ostavat lisää palveluja alihankkijoilta. Lisäksi päivätoiminnoista vastaa yksi henkilö.

"Henkilökuntaa on täsmälleen niin paljon kuin tarvitaan. Tässä ei makseta muusta kuin tehdystä työstä. Koska tämä on senioritalo, meitä eivät koske palvelutalojen resurssimääräykset", Rantala huomauttaa.