Sel­vi­tys: Poh­jois-Poh­jan­maan päästöt vä­he­ni­vät 18 pro­sent­tia, Oulun päästöt ku­tis­tui­vat 19 pro­sent­tia

Päästöt laskettiin vuosille 2005-2017. Uusien laskelmien mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan päästöt ovat vähentyneet 18 prosenttia 12 vuoden aikana.

Tieliikenne aiheuttaa toiseksi eniten päästöjä Pohjois-Pohjanmaalla.
Tieliikenne aiheuttaa toiseksi eniten päästöjä Pohjois-Pohjanmaalla.
Kuva: Vesa Joensuu

Suomen ympäristökeskus SYKE on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille. Kuntien päästöt laskettiin ensimmäistä kertaa yhdenmukaisella laskentamenetelmällä. 

Päästöt laskettiin vuosille 2005-2017. Uusien laskelmien mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan päästöt ovat vähentyneet 18 prosenttia 12 vuoden aikana. 

Suurin osa maakunnan päästöistä aiheutuu maataloudesta (29 prosenttia), tieliikenteestä (23 prosenttia) ja kaukolämmityksestä (14 prosenttia). Sähkönkulutus aiheuttaa 11 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan päästöistä. 

Eniten maakunnassa vähenivät kaukolämmön, öljyn ja sähkönkulutuksesta aiheutuvat päästöt. Vertailussa selvisi, että maakunnan laskennallisiin päästöihin vaikuttavat merkittävästi tuulivoimatuotannosta laskettavat päästöhyvitykset. Pohjois-Pohjanmaa on Suomen suurin tuulivoimamaakunta, sillä maakunnassa on 39 prosenttia koko maan tuulivoimasta.

Oulun päästöt vähenivät vertailuaikana yhteensä 19 prosenttia. Vertailuaikana eniten vähenivät teollisuuden päästöt. Teollisuuden aiheuttamat päästöt vähenivät vertailun mukaan yhteensä 35 prosenttia. 

Oulu kuuluu hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien valtakunnalliseen Hinku-verkostoon. Kyseiseen verkostoon kuuluvat kunnat ovat sitoutuneet tavoitteeseen vähentää päästöjään 80 prosenttia vuoden 2007 tilanteesta vuoteen 2030 mennessä. Verkosto perustettiin vuonna 2008. 

Pohjois-Pohjanmaalla verkostoon kuuluu tällä hetkellä yhdeksän kuntaa. Mukana ovat esimerkiksi Ii ja viimeisimpänä mukaan liittynyt Ylivieska. Ii on vähentänyt päästöjään vuosina 2007-2017 60 prosenttia, mikä on yksi suurimmista päästövähenemistä kaikkien Suomen kuntien joukossa.

Juttua muokattu 11. helmikuuta kello 11.11: Oulu ei kuulu Hinku-verkostoon, kuten jutussa aiemmin virheellisesti väitettiin.