Sek­suaa­li­ri­kok­sia es­tä­mään pe­rus­tet­tu Tur­val­li­nen Oulu -hanke jatkuu ensi vuoden loppuun saakka

Turvallinen Oulu -hankkeelle esitetään jatkoa ensi vuoden loppuun saakka. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hankkeen aikataulun hyväksymistä.

Turvallinen Oulu -hankkeelle esitetään jatkoa ensi vuoden loppuun saakka. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hankkeen aikataulun hyväksymistä.

Oulun kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Turvallinen Oulu -hanketta jatketaan vuoden 2021 loppuun saakka ja huomioidaan hankkeen vaikutukset tämän vuoden talousarvioon.

Turvallinen Oulu -hankkeessa toimitaan seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Siihen on haettu valtiovarainministeriöstä rahoitusta viime ja tälle vuodelle yhteensä 2,418 miljoonaa euroa, mistä tuli päätökset viime vuoden lopussa.

Oulun kaupunginvaltuusto myönsi huhtikuussa lisämäärärahaa miljoona euroa toimien nopeuttamiseksi. Tämän vuoden 1,4 miljoonan euron rahoitustarve katettiin hyvinvointilautakunnan sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2020 talousarvioesityksestä.

Koska ulkopuolinen rahoitus toteutui viime vuonna, kaupunginhallitus päätti jatkaa hankkeen toteutusta ensi vuoden loppuun saakka.

Vaikutus hyvinvointilautakunnan toimintatuloihin on 342 000 euroa sekä sivistys- ja kulttuurilautakuntaan 424 000 euroa.

Hanke perustettiin, koska joulukuussa 2018 Oulussa tuli ilmi laaja alaikäisiin tyttöihin kohdistuva seksuaalirikosten sarja.

Toimet, joita Turvallinen Oulu pitää sisällään, ovat vanhemmuuden tukeminen lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa, koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi, psykososiaalisen tuen vahvistaminen Lapsille ja nuorille, monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla, nuorten itsetunnon vahvistaminen ja seksuaalirikoksiin syyllistymisen ehkäisy.

Viime vuoden aikana hanke tavoitti noin 3 900 nuorta tai lasta ja sen piirissä oli 200 ammattilaista.

Kommentointi on päättynyt.