Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sar­mi­jär­ven ka­lan­vil­je­ly­lai­tos sul­je­taan

Sarmijärvellä tuotetaan suuri osa Inarijärven säännöstelyn kalanhoitovelvoitteessa tarvittavista poikasista. Laitoksella on neljä vakituista työntekijää. Kausityöntekijöitä Sarmijärven kalanviljelylaitoksella työllistetään 25-30 henkilötyökuukautta vuodessa.

Laitosmies Kari Pukkilalla riittää toistaiseksi kalojen ruokintatöitä Sarmijärven kalanviljelylaitoksella.
Laitosmies Kari Pukkilalla riittää toistaiseksi kalojen ruokintatöitä Sarmijärven kalanviljelylaitoksella.
Kuva: Alaluusua Kari

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) lakkauttaa vuoden 2008 loppuun mennessä Sarmijärven kalanviljelylaitoksen Inarissa.

Sarmijärvellä tuotetaan suuri osa Inarijärven säännöstelyn kalanhoitovelvoitteessa tarvittavista poikasista. Laitoksella on neljä vakituista työntekijää. Kausityöntekijöitä Sarmijärven kalanviljelylaitoksella työllistetään 25-30 henkilötyökuukautta vuodessa.

Sarmijärvi sijaitsee yli 30 kilometrin päässä Ivalosta ja 10 kilometrin päässä Nellimin kylästä. Laitoksen vakituisille työntekijöille on tarjolla uusi työpaikka noin 80 kilometrin päässä Inarin kalanviljelylaitoksella, jonne myös laitoksen emokalasto siirretään.

RKTL:n tarkoituksena on perustaa emokaloista varaparvia Taivalkosken ja Kuusamon laitoksille.Inarissa laajennetaan


Sarmijärven kalanviljelylaitoksen lakkauttamisen perussyy löytyy valtion tuottavuusohjelmasta, joka vie RKTL:lta muualla Suomessa myös viisi pientä tutkimuspistettä. Vesiviljelyjohtaja Unto Eskelinen kertoo, että Sarmijärven laitos joutui lakkautuslistalle, koska siellä olisi ollut edessä mittava peruskorjaus.

"Sarmijärvi on RKTL:n laitoksista viimeinen, joka monilta osiltaan on 1970-luvun alkuperäisessä kunnossa. Tarvittavan remontin on arvioitu maksavan kaksi miljoonaa euroa enemmän, mitä Inarin laitoksen laajentaminen maksaa", hän kertoo.

Sarmijärven kalanviljelylaitoksen toimintojen siirtäminen Inariin merkitsee yhden poikashallin lisärakentamista. "Inarin kalanviljelylaitoksen lupakapasiteetti riittää hyvin laajennukseen. Laajennuksen karkea kustannusarvio on noin miljoonan euron luokkaa. Poikashallin lisäksi Inarissa saatetaan tarvita lisää myös tutkimustiloja", Eskelinen kertoo.

Inarissa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosta on moitittu Sarmijärven kalanviljelylaitoksen lakkautuspäätöksen salaisesta valmistelusta. Viime viikolla laitoksen johto selvitti inarilaisille RKTL:n Inaria koskevia suunnitelmiaan. Salaisen valmistelun kerrottiin tapahtuneen ministeriön vaatimuksesta.

Inarin kunnanisät painottivat, että RKTL:n tulee tiedottaa jatkotoimenpiteistään tehokkaasti, jotta paikalliset tahot voivat esittää mielipiteitään Inarijärven kalanhoitovelvoitteen tulevista järjestelyistä. Inarissa pidetään tärkeänä, että Inarin kalanviljelylaitosta ryhdytään viipymättä laajentamaan niin, että kaikki velvoitteen tarvitsema poikasmateriaali voidaan tuottaa siellä.Kalataudit pelkona


Inarissa on esitetty myös kalatauteihin liittyviä epäilyjä, varsinkin jos emokaloista perustetaan varaparvia Inarijärven ulkopuolelle.

Eskelinen sanoo ymmärtävänsä hyvin paikallisten huolen kaikkia aktiviteetteja kohtaan, jotka liittyvät velvoitteen hoitoon.

"Emokalojen varahajautusta tehdään siltä varalta, jos emokalaparvi jossakin kuolee kokonaan. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole hallitsematon riski, sillä olemme toimineet näin 30 vuoden ajan ongelmitta eri puolilla Suomea."

Inarin kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Martti Kangasniemi pitää hyvin arveluttavana paikata Sarmijärvellä menetettävää mädintuotantoa muualta tuodulla mädillä.

"Mikäli Sarmijärven lakkauttamispäätös on peruuttamaton, kaikki Inarijärven velvoitteen tarvitsemat poikaset tulee tuottaa Inarin kalanviljelylaitoksella. Muukin kuin velvoitehoitoon tuleva mäti on tuotettava kokonaan Inarin laitoksella tai alueen vesistä tapahtuvana luonnonmädin hankintana."