Salama iski suoraan oma­ko­ti­ta­loon Ou­lai­sis­sa, pe­las­tus­lai­tos joutui pur­ka­maan kyteviä ra­ken­tei­ta

Sa­la­man­pauk­keek­si ja kaa­to­sa­teek­si yl­ty­nyt uk­ko­nen työl­lis­ti Jo­ki­laak­so­jen Pe­las­tus­lai­tos­ta Ou­lai­sis­sa tiis­tai­na al­kuil­las­ta.

Salama iski suoraan omakotitaloon Oulaisissa tiistai-iltana. Kuvituskuva.
Salama iski suoraan omakotitaloon Oulaisissa tiistai-iltana. Kuvituskuva.
Kuva: Esa Palmi

Sa­la­man­pauk­keek­si ja kaa­to­sa­teek­si yl­ty­nyt uk­ko­nen työl­lis­ti Jo­ki­laak­so­jen Pe­las­tus­lai­tos­ta Ou­lai­sis­sa tiis­tai­na al­kuil­las­ta. Kah­del­la yk­si­köl­lä tuli läh­tö tien pääl­le, kun sa­la­ma is­ki suo­raan hirsirakenteiseen oma­ko­ti­ta­loon Piips­jär­vel­lä.

– Säh­kö­mit­ta­rin ala­puo­lel­la kä­ry­ää, mut­ta var­si­nais­ta tu­li­pa­loa ei ole. Ra­ken­teis­sa ky­tee, ja nii­tä jou­du­taan pur­ka­maan, Jar­mo Myl­ly­mä­ki pe­las­tus­lai­tok­sel­ta ker­toi.

Pelastuslaitoksen yksiköt purkivat talon rakenteita ja sammuttivat kytevät pesäkkeet. Samalla varmistettiin, ettei palo levinnyt laajemmin rakennukseen. 

Pelastuslaitokselta arvioidaan, että palo sai alkunsa läheiseen sähkötolppaan osuneesta salamaniskusta, josta palo päätyi talon sähkötaulun läheisyyteen. Talossa oli syttymishetkellä rakennuksen omistajapari. He eivät loukkaantuneet tilanteessa. 

Uk­ko­nen yl­tyi Ou­lai­sis­sa päi­vän ede­tes­sä sen ver­ran äkäi­sek­si, et­tä pe­las­tus­lai­tok­sel­le al­koi Myl­ly­mä­en mu­kaan tul­la tie­to­ja ko­vas­ta jy­ti­näs­tä.

– Sa­la­mat löi­vät maa­han as­ti, hän to­te­aa.

Myllymäen mukaan alueella on ollut ukkosia, mutta suuremmilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty.