Sakkoja tur­val­li­suus­puut­teis­ta oma­ko­ti­ta­lo- ja as­bes­ti­työ­mail­la – Tun­nus­ta­mis­oi­keu­den­käyn­ti Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa kesti vain tunnin

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Oulun seudulla toimivan yrityksen toimitusjohtajan ja työpäällikön sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

-
Kuva: Essi Puuri

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Oulun seudulla toimivan remonttiyrityksen toimitusjohtajan ja työpäällikön sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Toimitusjohtaja sai 20 päiväsakkoa eli 1260 euron suuruiset sakot ja työpäällikkö viisi päiväsakkoa eli 140 euron sakot.

Yrityksellä oli useilla työmailla puutteita työturvallisuussäännösten noudattamisessa toukokuusta 2017 lähtien. Nuo työmaat olivat pääasiassa omakotitalo- ja asbestityömaita.

Puutteita oli muun muassa korkealla tehtävien töiden putoamissuojauksissa, henkilösuojainten käytössä ja asbestisäännösten noudattamisessa. Asbestijätteitä ei esimerkiksi käsitelty asianmukaisesti tai käytetty asbestipurkutyöhön soveltuvaa imuria.

Laiminlyönnit havaittiin työsuojelutarkastuksilla. Niistä aiheutui työmailla työskennelleille tapaturman vaaraa ja vaaraa asbestille altistumisesta.

– Samat puutteet toistuivat noin vuoden ajan annetuista ohjeista huolimatta. Menettelyä ei voida pitää huolimattomuudesta johtuvana, aluesyyttäjä Kaisa Kytömäki kuvaili oikeudessa.

Hänen mukaansa toimitusjohtaja ei myöskään huolehtinut työsuojelun taloudellisista edellytyksistä.

Syyttäjä peruutti yhteisösakkovaatimuksen

Syyttäjä kävi keskiviikkoaamuna syytettynä olleen kaksikon kanssa syyteneuvottelun. Siinä syytetyt tunnustivat työturvallisuusrikoksen ja katsoivat olevansa siitä samaa mieltä syyttäjän kanssa. Syyttäjä puolestaan sitoutui vaatimaan heille rangaistusta lievennetyltä asteikolta.

Neuvottelujen jälkeen syyttäjä teki käräjäoikeudelle tuomioesityksen. Syyttäjän mielestä oikeudenmukainen seuraamus työturvallisuusrikoksesta olisi ollut toimitusjohtajalle tämän toimivalta ja laiminlyönnit huomioiden noin 50 päiväsakkoa ja työpäällikölle 20 päiväsakkoa.

Koska kumpikin siis tunnusti rikoksensa ja asia saatiin käsiteltyä tuomioistuimessa huomattavasti tavanomaista nopeammin, lievensi syyttäjä rangaistusvaatimuksensa toimitusjohtajan osalta 20 päiväsakkoon ja työpäällikön osalta viiteen päiväsakkoon.

Rikosten käsittelylle oli varattu käräjäoikeudessa kolme päivää. Syyteneuvottelun ja tuomioesityksen seurauksena käräjäoikeus käsitteli asian niin sanotussa tunnustamisoikeudenkäynnissä, joka kesti yhteensä vain noin tunnin.

Sen lopuksi oikeus päätti langettaa tuomionsa syyttäjän esittämällä tavalla. Tuomioistuimen mielestä asiassa ei ole syytä epäillä annettujen tunnustusten oikeellisuutta.

Syyttäjä vaati alun perin myös tuomittujen yritykselle yhteisösakkoa. Tunnustamisoikeudenkäynnissä hän peruutti vaatimuksensa. Oikeus määräsi, että valtion pitää maksaa yrityksen oikeuskulut.

Juttua tarkennettu kello 18.43: lisätty jutun alkuun tieto, että kyseessä on remonttiyritys.