Energiatalous: Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Kolumni: To­rin­ran­nan alue suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

SAK vaatii, että ma­ta­lim­mat palkat nou­se­vat jat­kos­sa eniten

SAK haluaa, että niin sanottu Suomen malli korottaa matalimpia palkkoja eniten.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan palkan on riitettävä Suomessa välttämättömien elinkustannusten kattamiseen.
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan palkan on riitettävä Suomessa välttämättömien elinkustannusten kattamiseen.
Kuva: Kimmo Penttinen

SAK haluaa, että niin sanottu Suomen malli korottaa matalimpia palkkoja eniten.
Suomen suurin palkansaajien keskusjärjestö aikoo jatkossakin puolustaa solidaarista palkkapolitiikkaa.

Järjestön uusi puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo, että SAK:laiset ammattiliitot eivät hyväksy sitä, että jatkossa kaikki palkankorotukset toteutuisivat prosenttiperusteisina ja yhtä suurina kaikissa palkkaryhmissä.

– Jos mennään puhtaasti prosenttilinjalla, se johtaa pikkuhiljaa siihen, että matalapalkka-alat jäävät jälkeen, Eloranta perustelee Lännen Medialle SAK:n seminaarissa Rysäkarilla Helsingin edustalla.

Kilpailukykysopimuksen solmimisen yhteydessä työnantajien ja työntekijöiden keskusjärjestöt sopivat, että ne valmistelevat yhdessä Suomen mallin, johon liittokohtaiset palkkaneuvottelut perustuvat syksystä 2017 lähtien. Ajatuksena on, että kansainväliselle kilpailulle alttiit vientialat määrittelevät palkankorotusten yleistason.

Työnantajapuolella elää Elorannan arvion mukaan vahvaa henkeä, jossa solidaarinen palkkapolitiikka ei ole keskeistä.

– Työnantajapuolella asia nähdään suoraviivaisemmin. Prosentit sovittaisiin muutamilla vientialoilla, eikä sovittelija voisi niitä ylittää muilla aloilla, Eloranta arvelee.

SAK:ssa ammattiliittojen pitää Elorannan mukaan tehdä Suomen mallin aikakaudella ”keskusjärjestön sisäistä koordinaatiota”.

– Jotta pystymme turvaamaan meille tärkeitä asioita, kuten solidaarisen palkkapolitiikan, Eloranta korostaa.

SAK:n ja Elorannan tekemä keskustelunavaus tarkoittaa sitä, että Suomen mallista tuskin löytyy lopullista sopua, ellei siihen sisälly mahdollisuutta erillisiin matalapalkkaeriin ja alakohtaisiin palkkaohjelmiin vientialojen ulkopuolella. Niillä pitäisi SAK:n mielestä korottaa eniten matalimpia palkkoja esimerkiksi sekä julkisen että yksityisen sektorin palvelualoilla.

Elorannan mukaan juuri palkan on riitettävä Suomessa välttämättömien elinkustannusten kattamiseen.

– Emme ole haluamassa emmekä rakentamassa Suomeen sen tyyppistä mallia, jossa sosiaaliturvalla jatketaan palkkaa, Eloranta toteaa.