Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tus jatkaa tais­te­lua Ou­las­kan­kaan syn­ny­tys­ten puo­les­ta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus katsoo sairaanhoitopiirin täyttäneen yhtä vaille kaikki Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnalle asetetut reunaehdot.

Sairaanhoitopiiri haki viime toukokuussa ministeriöltä poikkeuslupaa jatkaa synnytystoimintaa Oulaskankaalla.
Sairaanhoitopiiri haki viime toukokuussa ministeriöltä poikkeuslupaa jatkaa synnytystoimintaa Oulaskankaalla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus katsoo sairaanhoitopiirin täyttäneen yhtä vaille kaikki Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnalle asetetut reunaehdot. Hallituksen puheenjohtajan Antti Huttu-Hiltusen mukaan täyttämättä on ainoastaan synnytyssairaaloille asetettu ehto vähintään tuhannesta synnytyksestä vuodessa.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti maanantaina antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) useista liitteistä koostuvan vastaselityksen Valviran lausuntoon. Valviran mielestä sairaanhoitopiiri ei ole esittänyt seikkoja, joiden perusteella päätöstä synnytystoiminnan lopettamisesta Oulaskankaalla olisi syytä muuttaa. KHO käsittelee parhaillaan sairaanhoitopiirin hallituksen valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla se piti voimassa Valviran päätöksen lopettaa synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa.

– Hallitus on edelleen yksimielinen siitä, että synnytystoiminnan turvaaminen Oulaskankaalla on äideille, perheille, sairaalalle ja koko alueelle merkittävä asia, Huttu-Hiltunen toteaa.

Hänen mukaansa vielä on epäselvää miten vuoden 2018 alusta voimaan tullut lainsäädännön uudistus vaikuttaa asiaan, ja käsitteleekö KHO asian voimassa olevan uuden vai valitusprosessin alkaessa voimassa olleen edellisen lainsäädännön puitteissa.

– Nyt jäädään odottamaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua. Kun se on tullut, sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen meidän poikkeuslupahakemuksesta.

Sairaanhoitopiiri haki viime toukokuussa ministeriöltä poikkeuslupaa jatkaa synnytystoimintaa Oulaskankaalla. Ministeriö ilmoitti käsittelevänsä hakemuksen vasta KHO:n annettua asiassa oman ratkaisunsa.