Tilaajille

Sai­raa­la­ko­nei­den tarve räjähti pitkin maail­maa, rajua kasvua Haa­pa­ve­del­lä Da­re­ko­nil­la: "Olemme etu­rin­ta­mas­sa"

Te­ho­hoi­to­paik­ko­jen ja mui­den sai­raa­la­hoi­to­paik­ko­jen mää­rää py­ri­tään hy­vin ri­va­kas­ti li­sää­mään ym­pä­ri maa­il­maa ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an vuok­si.

Piirikortteja menee nyt sairaaloissa käytettävien koneiden valmistukseen. Tarve on maailmanlaajuisesti todella kova. Arkistokuva. Darekonin Haapaveden tehtaanjohtaja Ant­ti Jär­vi­luo­ma ker­too, että tehtaalle palkataan lisää henkilökuntaa ja pystytetään uusi tuotantolinja piirikorttien ladontaan. Arkistokuva. Darekonin tehdas Haapavedellä käy pääsääntöisesti kahdessa vuorossa. Tehtaalla on tällä hetkellä reilut 100 työntekijää. Arkistokuva.
Piirikortteja menee nyt sairaaloissa käytettävien koneiden valmistukseen. Tarve on maailmanlaajuisesti todella kova. Arkistokuva.
Piirikortteja menee nyt sairaaloissa käytettävien koneiden valmistukseen. Tarve on maailmanlaajuisesti todella kova. Arkistokuva.
Kuva: Maija Pylväs

Te­ho­hoi­to­paik­ko­jen ja mui­den sai­raa­la­hoi­to­paik­ko­jen mää­rää py­ri­tään hy­vin ri­va­kas­ti li­sää­mään ym­pä­ri maa­il­maa ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an vuok­si. Kii­rei­nen hoi­to­paik­ka­va­rus­te­lu nä­kyy ra­ju­na tuo­tan­non kas­vu­na Haa­pa­ve­del­lä me­di­kaa­lie­lekt­ro­niik­kaa val­mis­ta­val­la Oy Da­re­kon Ltd:n teh­taal­la.

– Ko­ro­na on ai­heut­ta­nut sen, et­tä mei­dän me­di­kaa­li­sek­to­rin tuot­tei­den ky­syn­tä on rä­jäh­dys­mäi­ses­ti kas­va­nut. Jos yh­den tuot­teen osal­ta tuo­tan­to­mää­rä on ol­lut vuo­des­sa esi­mer­kik­si 20 000 kap­pa­let­ta, nyt pi­täi­si teh­dä kvar­taa­lis­sa sama mää­rä. Tämä ker­too sii­tä mit­ta­suh­tees­ta, Haa­pa­ve­den teh­taan­joh­ta­ja Ant­ti Jär­vi­luo­ma ker­too.