Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Sai­maan­nor­pan suo­je­luun ase­tet­tiin seu­ran­ta­ryh­mä

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut seurantaryhmän saimaannorpan suojelemiseksi kalastuksen aiheuttamilta vaaroilta.

-

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut seurantaryhmän saimaannorpan suojelemiseksi kalastuksen aiheuttamilta vaaroilta.

Etelä-Savon maakuntaliiton mukaan ryhmän tehtävänä on arvioida, riittävätkö nykyiset kalastusta rajoittavat toimet suojelemaan norppaa. Lisäksi sen on selvitettävä keinoja, jotka tehostavat kalastuksen valvontaa norpan tärkeimmillä pesimäalueilla.

Työryhmän toimiaika päättyy ensi kesäkuun lopussa.

Metsähallituksen norppatutkijoiden arvion mukaan Saimaalla elää vähän yli 300 norppaa. Suojelun tavoitteena on, että norppakanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.