Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Säh­kö­verk­ko­tie­don­siir­ron häi­riöi­tä sel­vi­te­tään

Telehallintokeskus toivoo Sähköenergialiitolta (Sener) selvityksiä sähköverkkotiedonsiirron soveltuvuudesta ja sen aiheuttamista häiriöistä.

Telehallintokeskus toivoo Sähköenergialiitolta (Sener) selvityksiä sähköverkkotiedonsiirron soveltuvuudesta ja sen aiheuttamista häiriöistä.

"Suomalaisten sähkölaitosten keskusjärjestö Sener on tehnyt tällaisia datasähkön kokeiluja muun muassa Jyväskylässä ja Vantaalla", kertoo Telehallintokeskuksen ylijohtaja Rauni Hagman.

Uusi PLC (Power Line Communications) -teknologia mahdollistaisi olemassa olevan sähköverkon käytön tiedonsiirtoon. Siinä sähköverkkoja voitaisiin käyttää myös tiedonsiirtoon suoraan.

Teknologian avulla on tarkoitus tarjota laajakaistaisia datapalveluja taajuusalueella 1,6 MHz–30 MHz. Myös Telehallintokeskus katsoo tämän parantavan viestintämarkkinoiden toimivuutta.

Keskeinen ongelma PLC:n käyttöönotossa on kuitenkin sen aiheuttama häiriöriski tämän taajuusalueen radioliikenteelle. "PLC-käyttöön suunniteltu taajuusalue on mm. meriradio-, sotilas–, ilmailuradio ja yleisradioliikenteen sekä radioamatöörien käytössä. Alueella on runsaasti turvallisuusliikenteelle varattuja taajuuksia, joiden häiriöttömyys on taattava kansainvälisten sopimusten perusteella", Telehallintokeskus tähdentää.

"Liikenne- ja viestintäministeriön kannan mukaan PLC-teknologia voidaan ottaa käyttöön vasta, kun siihen liittyvät häiriö- ja tietoturvaongelmat on ratkaistu ja tekniikka täyttää näihin liittyvät viranomaisten asettamat vaatimukset", Telehallintokeskus lisää.