Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Säh­kö­verk­ko­tie­don­siir­ron häi­riöi­tä sel­vi­te­tään

Telehallintokeskus toivoo Sähköenergialiitolta (Sener) selvityksiä sähköverkkotiedonsiirron soveltuvuudesta ja sen aiheuttamista häiriöistä.

Telehallintokeskus toivoo Sähköenergialiitolta (Sener) selvityksiä sähköverkkotiedonsiirron soveltuvuudesta ja sen aiheuttamista häiriöistä.

"Suomalaisten sähkölaitosten keskusjärjestö Sener on tehnyt tällaisia datasähkön kokeiluja muun muassa Jyväskylässä ja Vantaalla", kertoo Telehallintokeskuksen ylijohtaja Rauni Hagman.

Uusi PLC (Power Line Communications) -teknologia mahdollistaisi olemassa olevan sähköverkon käytön tiedonsiirtoon. Siinä sähköverkkoja voitaisiin käyttää myös tiedonsiirtoon suoraan.

Teknologian avulla on tarkoitus tarjota laajakaistaisia datapalveluja taajuusalueella 1,6 MHz–30 MHz. Myös Telehallintokeskus katsoo tämän parantavan viestintämarkkinoiden toimivuutta.

Keskeinen ongelma PLC:n käyttöönotossa on kuitenkin sen aiheuttama häiriöriski tämän taajuusalueen radioliikenteelle. "PLC-käyttöön suunniteltu taajuusalue on mm. meriradio-, sotilas–, ilmailuradio ja yleisradioliikenteen sekä radioamatöörien käytössä. Alueella on runsaasti turvallisuusliikenteelle varattuja taajuuksia, joiden häiriöttömyys on taattava kansainvälisten sopimusten perusteella", Telehallintokeskus tähdentää.

"Liikenne- ja viestintäministeriön kannan mukaan PLC-teknologia voidaan ottaa käyttöön vasta, kun siihen liittyvät häiriö- ja tietoturvaongelmat on ratkaistu ja tekniikka täyttää näihin liittyvät viranomaisten asettamat vaatimukset", Telehallintokeskus lisää.