Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Oulu: Nal­li­ka­ris­sa edessä kym­me­nien mil­joo­nien in­ves­toin­ti­buu­mi

Saa­ris­to­me­ren tilaa yri­te­tään pa­ran­taa kip­sil­lä

Saaristomeren vedenlaatua pyritään parantamaan peltojen kipsikäsittelyllä.

Saaristomeren vedenlaatua pyritään parantamaan peltojen kipsikäsittelyllä. Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimushanke selvittää kipsin soveltuvuutta Saaristomeren ja koko Itämeren tilan parantamiseen.

Pelloille levitetty kipsi edistää fosforin sitoutumista maahiukkasiin. Näin fosfori pysyy kasvien käytössä eikä kuormita merta.

Aiemmissa tutkimuksissa peltojen kipsikäsittely on todettu lupaavaksi vesiensuojelukeinoksi. Uudella tutkimushankkeella halutaan selvittää, miten kipsikäsittely voidaan toteuttaa laajassa mittakaavassa, kertoo Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen.

Toinen tavoite on selvittää kipsin käytön mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön.

- Taimenen mäti on tärkeä, samoin vesisammalet - tällaiset, jotka on herkkiä lajeja. Katsotaan nämä huolellisesti läpi, Ollikainen sanoo.

Tutkimustulosten pohjalta laaditaan suunnitelma kipsin käytölle Etelä-Suomen rannikkoalueilla. Ollikainen arvioi, että Saaristomeren vuotuista fosforikuormitusta voitaisiin kipsin avulla vähentää lähes kolmanneksella edullisesti.

Tutkimushankkeessa on mukana yli 50 viljelijää Varsinais-Suomessa. Kipsiä levitetään heinä-lokakuussa yhteensä 1550 peltohehtaarille.

Kolmivuotinen hanke saa rahoitusta ympäristöministeriöltä. Ollikaisen mukaan seurantaa varten anotaan rahoitusta vielä toiselle kolmen vuoden jaksolle.

- On ehdottoman tärkeää seurata ympäristövaikutukset loppuun saakka.