Rat­ti­juop­po saa lie­vim­män ran­gais­tuk­sen Itä- ja Poh­jois-Suo­mes­sa – Kaleva lis­ta­si, mil­lai­sia rat­ti­juo­pu­mus­tuo­mioi­ta Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on annettu

Alkoholirattijuopumuksesta alhaisimpia päiväsakkoja määrätään tutkimuksen mukaan Lapin ja Itä-Suomen käräjäoikeuksissa.

Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan rattijuopumuksesta määrätään tuomioistuimissa tyypillisesti noin 50 päiväsakkoa.
Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan rattijuopumuksesta määrätään tuomioistuimissa tyypillisesti noin 50 päiväsakkoa.

Ajokieltojen määrääminen siirtyy jatkossa poliisille - rattijuopolle määrätään tyypillisesti 50 päiväsakkoa ja kuusi kuukautta ajokieltoa.

Aiemmin tuomioistuimille kuulunut ajokieltojen määrääminen siirtyy kesäkuun alusta kokonaan poliisille. Kortti voidaan ottaa hyllylle niin rattijuopumuksesta kuin muistakin liikennerikoksista.

Samalla perusmuotoiset rattijuopumukset tulevat käsiteltäväksi sakkomenettelyssä, eli syyttäjä määrää sakot poliisin vaatimuksen perusteella.

Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan rattijuopumuksesta määrätään tuomioistuimissa tyypillisesti noin 50 päiväsakkoa. Rattijuopumuksesta kortti on otettu hyllylle keskimäärin puoleksi vuodeksi, ja törkeissä tapauksissa ajokiellon mediaanipituus on ollut noin 9,5 kuukautta.

Toistuva syyllistyminen rikoksiin pidentää ajokieltoja ja lisää vankeusrangaistuksen määräämisen todennäköisyyttä. Vankeusrangaistuksen saaneiden osuus tutkituista tuomioista oli kahdeksan prosenttia.

Helsingin yliopisto kävi tutkimuksessa läpi vajaat 3  700 oikeuden ratkaisua poliisin ajokielto-ohjeita ja sakkokäsikirjaa varten. Tutkitut tuomiot on annettu vuonna 2017.

Maakuntien palvelukeskuksissa pääsee vähemmällä

Alkoholirattijuopumuksesta alhaisimpia päiväsakkoja määrätään tutkimuksen mukaan Lapin ja Itä-Suomen käräjäoikeuksissa. Niissä saman promillemäärän puhaltamalla pääsee keskimäärin noin kuusi päiväsakkoa vähemmällä kuin muualla maassa. Länsi-Suomessa tuomitaan keskimäärin kolme päiväsakkoa vähemmän kuin Etelä-Suomessa.

Tutkimuksessa todetaan, että rangaistuskäytäntö on kevyempi taajaan asutuissa kunnissa, niin sanotuissa maakuntien palvelukeskuksissa, joissa käydään asioimassa ympäröivältä maaseudulta.

Jokainen promillen kymmenyksen lisäys veren alkoholipitoisuudessa näyttää tutkimuksen perusteella lisäävän päiväsakon määrää neljällä päiväsakolla.

Yhden päiväsakon määrä lasketaan henkilön tuloista, ja se on vähintään kuusi euroa. Jos henkilöllä on tuloja, päiväsakon rahamäärä lasketaan vähentämällä nettokuukausituloista 255 euroa ja jakamalla jäljelle jäänyt nettokuukausitulo luvulla 60.

Esimerkiksi 2  500 euron nettotuloilla yhden päiväsakon hinta on noin 37 euroa, jolloin 50 päiväsakkoa tarkoittaa noin 1  850 euroa.

Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea.

Tällaisia rattijuopumustuomioita on annettu Oulun käräjäoikeudessa: 

Oulun käräjäoikeus antoi keskiviikkona toistakymmentä tuomiota rattijuopumuksesta. Tuomiot annettiin niin sanotussa kirjallisessa menettelyssä.

Kukin syytetyistä oli tunnustanut tekonsa oikeudelle kirjallisesti, minkä lisäksi he olivat luopuneet oikeudestaan suulliseen käsittelyyn.

Heille kullekin langetettiin eri mittaisia ajokieltoja.

Vuonna 1977 syntynyt mies sai 50 päivää ehdotonta vankeutta törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Oikeus päätti, että sen sijasta hänet tuomitaan 150 tunniksi yhdyskuntapalveluun.

Mies ajoi viime juhannussunnuntaina aamuaikaan Kalajoella siten, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon jälkeen oli 3,10 promillea. Auto törmäsi kaupungin omistamaan kaiteeseen ja vaurioitui.

Oikeus otti päätöstä tehdessään huomioon muun muassa humalatilan vahvuuden sekä teko-olosuhteet.

Vuonna 1984 syntynyt mies sai puolestaan 35 päivää ehdollista vankeutta sekä 20 päiväsakkoa eli 120 euron sakot törkeästä rattijuopumuksesta.

Hän ajoi henkilöautoa viime joulukuussa Kuusamossa niin, että miehen hengitysilmassa oli ajon jälkeen 0,66 milligrammaa alkoholia litrassa hengitysilmaa.

Vuonna 1951 syntynyt mies sai kolme kuukautta ehdollista vankeutta ja 50 päiväsakkoa eli 1000 euron sakot törkeästä rattijuopumuksesta.

Hän ajoi viime marraskuussa torstai-iltapäivänä Kempeleen keskustassa siten, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon jälkeen oli 2,63 promillea.

Ehti ajaa noin 60 metriä

Vuonna 1969 syntyneelle miehelle langetettiin törkeästä rattijuopumuksesta 50 päivää ehdollista vankeutta ja 25 päiväsakkoa eli 275 euron sakot.

Hän ajoi Iin keskustaajamassa viime maaliskuussa sunnuntaina iltapäivällä autoa siten, että hänen uloshengitysilmassaan oli ajon jälkeen 0,83 milligrammaa alkoholia litrassa hengitysilmaa.

Vuonna 1957 syntynyt mies sai törkeästä rattijuopumuksesta 70 päivää ehdollista vankeutta ja 45 päiväsakkoa eli 270 euron suuruisen sakkorangaistuksen.

Hän ajoi Reisjärvellä autoa siten, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon jälkeen oli 2,37 promillea. Ajo tapahtui torstaiaamuna viime maaliskuussa. Mies ehti ajaa noin 60 metriä ennen kuin hänen autonsa jäi penkkaan kiinni ja ajo keskeytyi.

Vuonna 1976 syntyneelle miehelle tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta rangaistukseksi kolme kuukautta ehdollista vankeutta ja 50 päiväsakkoa, mikä hänen tuloillaan merkitsee 300 euron sakkoja.

Mies ajoi viime maaliskuussa maanantai-iltana Haapajärvellä autoa niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon jälkeen 2,57 promillea.

Vuonna 1977 syntynyt mies sai 50 päivää ehdollista vankeutta ja 30 päiväsakkoa eli 180 euron sakot törkeästä rattijuopumuksesta.

Hän ajoi Oulussa Rajakylässä viime maaliskuussa yöaikaan autoa niin, että hänellä oli ajon jälkeen alkoholia 0,78 milligrammaa litrassa hengitysilmaa.

Törmäsi pysäköityyn autoon

Vuonna 1998 syntynyt mies sai 85 päivää ehdollista vankeutta ja 45 päiväsakkoa eli 270 euron sakot tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Hän ajoi viime lokakuussa Raahen keskustassa perjantaiyönä siten, että veressä oli ajon jälkeen 2,44 promillea alkoholia. Kun hän parkkeerasi autoaan, hän törmäsi toiseen parkkipaikalla olleeseen autoon. Ajoneuvot vaurioituivat lievästi.

Vuonna 1951 syntynyt mies sai 3 kuukautta ehdollista vankeutta ja 50 päiväsakkoa eli 1000 euron sakot törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Hän ajoi viime joulukuussa Kalajoella kuorma-autoa yleisellä tiellä siten, että hänen veressään oli ajon jälkeen 2,32 promillea alkoholia. Ajoreitillä oli muuta liikennettä. Mies ajautui vastaantulevan liikenteen kaistalle siten, että autoilijat joutuivat väistämään häntä ajoradan ulkopuolelle. Yksi autoista vaurioitui tilanteessa pahoin. Sen kyydissä oli matkustaja.

Naiskuski päätyi lumipenkkaan

Vuonna 1998 syntynyt nainen sai 40 päivää ehdollista vankeutta ja 20 päiväsakkoa eli 480 euron sakot törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Hän ajoi viime tammikuussa Oulun kaupunkialueella perjantaina aamuyöllä ajoneuvoa niin, että naisen uloshengitysilmassa oli ajon jälkeen 0,67 milligrammaa alkoholia litrassa hengitysilmaa. Hän ei noudattanut talvikelin vaatimaa huolellisuutta ja varovaisuutta vaan menetti ajoneuvonsa hallinnan ja suistui tien keskikorokkeelle lumipenkkaan. Auto vaurioitui tilanteessa.

Rikoslain mukaan törkeästä rattijuopumuksesta tuomitaan, jos ajaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa siten, että veren alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai kuljettajalla on 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa hengitysilmaa.