Ran­ta-Top­pi­lan alueen ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy mar­ras­kuus­sa

Oulun kaupunki ja Oulun vesi aloittavat uuden Ranta-Toppilan rakennustyöt marraskuussa. Työt alkavat jo ensi viikolla puuston poistolla.

Havainnekuva valmiista Ranta-Toppilasta.
Havainnekuva valmiista Ranta-Toppilasta.

Uuden Ranta-Toppilan alueen rakennustyöt alkavat ensi viikolla puuston poistolla. Varsinaisiin rakennustöihin päästään marraskuun alussa pääurakoitsijan valinnan jälkeen.

Alueen rakentaminen aloitetaan katujen ja vesihuollon rakentamisella. Lisäksi Ranta-Toppilaan rakennetaan kevyen liikenteen välyliä. Rakennustöiden on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa.

Rakennustöiden lisäksi työmaa-alueella tehdään myös pilaantuneen maaperän kunnostustöitä. 

Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä. Haittaa aiheutuu sekä autoliikenteelle että kevyelle liikenteelle. 

Tulevan Ranta-Toppilan asuntoalueen kokonaiskerrosala on 32 810 neliömetriä. Alueelle voi sijoittua noin 410 uutta asuntoa, joiden keskikoko on 80 neliömetriä. Uusia asukkaita Ranta-Toppilaan sijoittuu noin tuhat.

Toppilansalmen rannalle voidaan siirtää myös Meri-Oulun ja Club Teatrian toiminnat. Niillä on alueelle suunnitteluvaraus.

Lisäksi kaavassa on mukana 10 000 neliön merikeskus. Yksin merikeskusta varten joudutaan loihtimaan 400 autopaikkaa. Kaava on tehty merikeskuksen käyttösuunnitelma huomioiden.