Ra­ken­nus­fir­ma tee­tät­ti Oulussa satoja tunteja yli­töi­tä – Vas­tuu­ase­mas­sa ol­lei­den sakot lie­ve­ni­vät hovissa

Rovaniemen hovioikeus lievensi perjantaina valtavat määrät ylitöitä rakennusfirmassa teettäneiden miesten tuomioita.

Rovaniemen hovioikeus lievensi perjantaina valtavat määrät ylitöitä rakennusfirmassa teettäneiden miesten tuomioita.

Se tuomitsi vuonna 1977 syntyneen miehen 30 päiväsakkoon eli 1140 euron sakkoihin ja vuonna 1979 syntyneen miehen 40 päiväsakkoon eli 2280 euron sakkoihin.

Kummankin katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen ja työaikasuojelurikokseen Oulussa.

Käräjäoikeus olisi tuominnut vanhemman miehen 40 päiväsakkoon ja nuoremman 50 päiväsakkoon, mutta hovioikeus siis lievensi kummankin rangaistusta kymmenellä päiväsakolla.

Nuorempi miehistä toimi yhtiössä toimitusjohtajana ja vanhempi käytti siinä tosiasiallista määräysvaltaa.

Käräjäoikeus määräsi yhtiön maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä noin 19 000 euroa. Hovioikeus kuitenkin vapautti sen tästä maksuvelvollisuudesta. Hovioikeuden mielestä asiassa ei selvitetty, että yhtiö olisi saanut tuomittujen menettelystä taloudellista hyötyä.

Kuusi työntekijää teki valtavat ylityömäärät

Tuomitut eivät valvoneet ylitöiden tekemistä koskevien työaikasäännösten noudattamista. Työaikalain mukaan työntekijällä saa teetättää kalenterivuodessa enintään 250 tuntia ylitöitä.

Yhtiö teetätti kuudella työntekijällään ylitöitä kalenterivuonna 2016 yhteensä yli 2900 tuntia yli sallitun enimmäismäärän eli 250 tunnin. Työntekijät tekivät ylitöitä 112–695 tuntia yli sallitun 250 tunnin.

– Ylityöt ovat olleet omiaan aiheuttamaan heille fyysistä ja psyykkistä kuormitusta. Ylityöt ovat siten vaarantaneet yhtiön työntekijöiden terveyden, minkä lisäksi ne ovat olleet omiaan vaarantamaan myös työntekijöiden turvallisuuden työssä, hovioikeus totesi.

Sen mukaan tuomittujen olisi vastuuasemiensa vuoksi pitänyt seurata ja valvoa ylitöiden määrää, mutta he ei eivät seuranneet sitä tarpeeksi eivät he puuttuneet liian suuriin ylityökertymiin.

Työsuojeluviranomainen teki firmaan tarkastuksen tammikuussa 2015. Se havaitsi tuolloin, ettei työaikakirjanpitoa oltu tehty lain mukaisesti. Työnantajaa kehotettiin korjaamaan puutteet, mutta yli kaksi vuotta myöhemmin tehdyssä uudessa tarkastuksessa samat puutteet havaittiin edelleen.