Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Ra­dan­tar­kas­tus­vau­nu Emma tutkii kis­ko­jen kuntoa

Junalla matkustamisesta pyritään tekemään entistä turvallisempaa satsaamalla rataverkon kuntoa kartoittavaan laitteistoon.

Emmaksi kutsuttu ja neljä miljoonaa euroa maksanut vaunu tutkii sekä radan että sähköradan ajojohtimien kuntoa ja antaa tietoa mm. raiteen asennosta, radan suoruudesta ja ajojohtimen asemasta.
Emmaksi kutsuttu ja neljä miljoonaa euroa maksanut vaunu tutkii sekä radan että sähköradan ajojohtimien kuntoa ja antaa tietoa mm. raiteen asennosta, radan suoruudesta ja ajojohtimen asemasta.

Junalla matkustamisesta pyritään tekemään entistä turvallisempaa satsaamalla rataverkon kuntoa kartoittavaan laitteistoon. VR-Radan vastikään hankkima radantarkastusvaunu Emma vainuaa vaaratekijät tehokkaasti.

Lähes neljän miljoonan euron arvoinen tarkastusvaunu tulee kolkuttamaan läpi noin 30 000 kilometriä kiskoja vuodessa. Vaunu välittää reaaliaikaista tietoa radan kunnosta ja tarkastaa samalla, että ajojohtimet toimivat niin kuin pitää.

Rataverkon kunnosta vastaava Ratahallintokeskus tarvitsee tarkastusvaunun keräämiä tietoja päättäessään radan kunnossapidon edellyttämistä investoinneista ja toimenpiteistä.

Koko rataverkko käydään läpi vähintään kahdesti vuodessa. Kaikki Pendolino-junien käyttämät reitit ajetaan peräti kuuteen kertaan, ja muilla matkustajajunien käyttämillä radoilla tarkastukset tehdään kolmesti vuodessa. Sitä mukaa kun nopeat junat lisääntyvät, ajomäärät kasvavat.

Uuden tarkastusvaunun hankinta on osa VR-Radan ja Ratahallintokeskuksen seuraaviksi viideksi vuodeksi solmimaa palvelusopimusta.